Strona główna
English version

Baza Technologii - kryteria wyszukiwania

Technologie Politechniki Świętokrzyskiej   
  
    Zobacz wszystkie

Lista technologii spełniających zadane kryteria wyszukiwania


 Lp.  Numer / Wydział Nazwa technologii Branża Słowa kluczowe Szczegóły
1. WIŚGiE /3/2018
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Hydrogenerator do mikroelektrowni wodnej Energia
Odnawialne źródła energii
Środowisko - Ochrona środowiska
hydrogenerator, mikroelektrownia, turbina wodna, generator, energia  zobacz
2. WEAiI/2/2018
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Niskoemisyjny układ prostownikowy Energia prostowniki wielopulsowe, modulacja, współczynnik THD1, wyższe harmoniczne, jakość energii  zobacz
3. WMiMB/1/2018
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Pianki metaliczne Budownictwo
Energia
pianki metaliczne,porowatość,materiał   zobacz
4. WBIA/2/2013
Wydział Budownictwa i Architektury
Sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego Budownictwo
Przemysł materiałowy
pyły, asfalt spieniony, podbudowa, recykling głęboki  zobacz
5. WEAiI/1/2016
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Sposób i układ zapobiegania oblodzeniu i usuwania oblodzenia z przewodów, zwłaszcza przewodów jezdnych kolejowej sieci trakcyjnej Transport sieć trakcyjna, usuwanie oblodzenia  zobacz
6. WIŚGiE /2/2018
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych Odnawialne źródła energii
Środowisko - Ochrona środowiska
reakcja Fentona,popiół,osady ściekowe,odcieki,podczyszczanie  zobacz
7. WIŚGiE /1/2018
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Sposób zagospodarowania odpadów z biomasy Budownictwo
Energia
Przemysł - Produkcja przemysłowa
Przemysł materiałowy
Odnawialne źródła energii
Środowisko - Zarządzanie odpadami
popiół, biomasa, paliwa alternatywne, energia  zobacz
8. WIŚGiE /1/2014
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Szacowanie błędów z wykorzystaniem rozkładu Laplace'a Technologie informatyczne
Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
Środowisko - Ochrona środowiska
Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
Pomiary i standaryzacja - wzorce, substancje wzorcowe
Pomiary i standaryzacja - standardy, jakość
rozkład Laplace'a, niepewność danych  zobacz
9. WBIA/1/2013
Wydział Budownictwa i Architektury
Technologia budowy stropodachów do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego Budownictwo
Energia
Stropodachy budowlane, niekonwencjonalne pozyskiwanie energii cieplnej,
energia odnawialna,
energia ze słońca,
stropodach energoaktywny 
zobacz
10. WEAiI/1/2018
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Układ generacji sygnałów zwłaszcza w elektroterapii. Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna elektroterapia,medycyna fizykalna,aparatura elektroterapeutyczna,krzywa progowa,efekty niestymulacyjne  zobacz