Strona główna
English version

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, ramowa, skanująca CONTURA G2

Jednostka: Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii Opiekun: dr hab. inż. prof. PŚk Edward Miko, Profesor nadzwyczajny
Lokalizacja: E-mail emiko@tu.kielce.pl
WWW: Telefon: 041 34-24-419
Laboratorium: Zobacz opis całego laboratorium Producent:
NazwaName
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, ramowa, skanująca CONTURA G2Coordinate measuring machine CONTURA G2
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Podstawowe cechy:
maszyna portalowa w technologii ceramicznej z nieruchomym stołem pomiarowym
wysokość stołu ok. 850 mm- stalowe liniały pomiarowe
zintegrowany układ tłumienia drgań
sterowanie skaningowe (ISC) na bazie PC w oddzielnej szafie sterowniczej
okablowanie dla RDS-Multisensoric

Zakres pomiarowy: 700 x 700 x 600 mm

Niepewności pomiarowe:
Niepewność pomiaru długości wg ISO 10360-2
CONTURA G2 700 Direct
z głowicą skaningową VAST XXT :
MPE_E = (1,8 + L/300) μm, MPE_P = 1,8 μm
Dopuszczalny zakres temperatur dla powyższej specyfikacji dokładnościowej: 18...22°C
Parametry skaningu wg ISO 10360-4
dla RDS/VAST XXT :MPE_THP = 3,5 μm w czasie 72 sec;
= 2,0 μm w czasie 120 sec

Maszyna wyposażona w oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe CC Basis Calypso CNC do pomiarów wymiarów, odchyłek kształtu i położenia na wszystkich częściach wielościennych.
Basic features:
Gantry machine with ceramic technology with a fixed measuring table
table height about 850 mm-steel scales,
integrated vibration dampening system
Scanning control (ISC) ​​based on the PC in a separate cabinet
wiring for RDS-Multisensoric

Measuring range: 700 x 700 x 600 mm

Uncertainties:
Measurement uncertainty according to ISO 10360-2 length
CONTURA G2 700 Direct
with VAST XXT scanning head:
MPE_E = (1.8 + L/300) um, MPE_P = 1.8 um
Operating temperature range for the above specifications Precision: 18 .. 22 ° C
Scanning parameters according to ISO 10360-4
for RDS / VAST XXT: MPE_THP = 3.5 microns in 72 sec;
= 2.0 microns for 120 sec

The machine is equipped with software measurement and calculation CC Calypso CNC Basis of measurement dimensions, form and position on all parts of the polyhedral.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, ramowa, skanująca CONTURA G2