Strona główna
English version

Współrzędnościowa optyczna maszyna pomiarowa Baty VI-3030 CNC SERVO-30

Jednostka: Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii Opiekun: dr hab. inż. prof. PŚk Edward Miko, Profesor nadzwyczajny
Lokalizacja: E-mail emiko@tu.kielce.pl
WWW: Telefon: 041 34-24-419
Laboratorium: Zobacz opis całego laboratorium Producent:
NazwaName
Współrzędnościowa optyczna maszyna pomiarowa Baty VI-3030 CNC SERVO-30Optical coordinate measuring machine Baty VI-3030 CNC SERVO-30
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa z głowicą optyczną i stykową Venture CNC o zakresie pomiarowym X=300mm, Y=300mm, Z=165mm. Maksymalna masa mierzonego detalu: 25kg. Błąd graniczny dopuszczalny podczas pomiaru wymiaru MPE_E wynosi : 2,0+L/100 μm. Układ optyczny maszyny umożliwia następujące rodzaje oświetlenia mierzonego detalu:
Oświetlenia przechodzące ( od podstawy)
Oświetlenie powierzchni (pierścieniowe – diody LED, z możliwością wyłączania poszczególnych sektorów)
Oświetlenie przez obiektyw
Dodatkowo maszyna wyposażona jest w głowicę stykową. Oprogramowanie zapewnia: pełne wymiarowanie części , CAD import/export , skanowanie profilu i porównanie z CAD, eksport wyników do Excela, zachowanie widoku przedmiotu w pliku graficznym.
Coordinate measuring machine with the optical and contact Venture CNC measuring range X = 300mm, Y = 300mm, Z = 165mm. The maximum weight for workpiece: 25kg. The error in the measurement MPE_E dimension is: 2.0 + L/100 microns. The optical system of the machine allows the following types of lighting for workpiece:
Light passing (from the base)
Lighting area (ring - LEDs, with the ability to suppress sectors)
Lighting through the lens
In addition, the machine is equipped with a head pin. The software provides: full dimensioning of parts, CAD import / export, profile scanning and comparison to CAD, export the results to Excel, the behavior of the view object in the image.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Współrzędnościowa optyczna maszyna pomiarowa
Baty VI-3030 CNC SERVO-30