Strona główna
English version

Zestaw aparatury do drogowych badań samochodów Datron

Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Opiekun: dr hab. inż. Rafał Jurecki, adiunkt
Lokalizacja: Warszwska 430, 25-413 Kielce E-mail rjurecki@tu.kielce.pl
WWW: Telefon: (+48)413424285
Laboratorium: Zobacz opis całego laboratorium Producent: Corrsys- Datron (Kistler)
NazwaName
Zestaw aparatury do drogowych badań samochodów DatronSet of equipment for road testing cars Datron
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Stacja akwizycji danych uEEp-12 z tabletem, czujniki optoelektroniczne S-350, czujniki laserowe HF-500 z systemem UC Box Pitch & Roll, wektorowe czujniki położenia koła RV-4, 3 kierunkowe czujniki przyspieszeń liniowych rejestrator GPS CGPLSA, włacznik przerwań i fotokomórka do sterowania stacji akwizycji Data equisition systems uEEp-12 with tablet, 2-Axis Non Contact Optical Velocity & Slip Angle Sensors S-350, Non Contact Optical Height sensors HF-500 with system UC Box Pitch & Roll, Wheel Vector Transducer RV-4, 3 directional accelerator sensor, CDS-GPS 100 Hz GPS Logger, brake switch and light barrier interface
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
- pomiar dynamiki podłużnejk pojazdu w róznych warunkach pogodowych,
- pomiar odległości nadwozia samochodu od powierzchni drogi,
- pomiar kątów przechyłu bryły nadwozia,
- pomiar położenia koła kierowanego w stosunku do nadwozia samochodu,
- pomiar GPS prędkości wzdłuznej, pozycji pojazdu
-
- measuring longitudinal dynamics on snow and ice as well as wet surfaces,
- measurement of vehicle ride height,
- measurement of Pitch & Roll angle,
- measurement of wheel position with respect to the vehicle
- GPS data logger for various vehicle dynamics testing applications
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
Grant badawczy Badania zachowania kierowców w sytuacjach wypadkowych N N509 549040Research project "Researches of driver behavior in emergency situations" N N509 549040 financed by National Science Centre
Słowa kluczoweDziedziny nauki
pomiary, dynamika ruchu pojazdu, badania 5.4 Eksploatacja maszyn
5.9 Transport