Strona główna
English version

Cyfrowa kamera szybka model Phantom v310

Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Opiekun: dr hab. inż. Rafał Jurecki, adiunkt
Lokalizacja: Warszawska 430, 25-413 Kielce E-mail rjurecki@tu.kielce.pl
WWW: Telefon: (+48)413424285
Laboratorium: Zobacz opis całego laboratorium Producent: Vision Research U.S.A
NazwaName
Cyfrowa kamera szybka model Phantom v310 digital high-speed cameras with the Phantom v310
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Rozdzielczość maksymalna 1280 x 800 przy 3,250 klatek na sekundę
Maksymalna szybkość do 500,000 klatek na sekundę przy rozdzielczości 128*8
minimalna liczba klatek na sekundę - 24
Max speed at full resolution of 1280 x 800 is 3250 fps
Max speed at reduced resolution of 128 x 8 is 500,000 fps
Minimum frame rate of 24 fps
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
Rejestracja zjawisk szybkozmiennych na podstawie zarejestrowanego filmu
- przemieszczenia,
- prędkości,
- przyspieszenia,
- kąta i prędkości kątowej
- Ręczna i automatyczne śledzenie punktu badanego
Basic measurements via Phantom Application:
- Distance
- Speed
- Acceleration
- Angles and Angular Speed
- Manual and Automatic point collection for target tracking
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
NCBiR Innotech 152593/12NCBiR Innotech 152593/12
Słowa kluczoweDziedziny nauki
kamera szybkoobrotowa, analiza obrazu, rejestracja 5.4 Eksploatacja maszyn
5.9 Transport
5.19 Metody komputerowe w nauce