Strona główna
English version

Spektrometr ramanowski Nicolet Almega XR

Jednostka: Katedra Telekomunikacji, Fotoniki i Nanomateriałów Opiekun: dr inż. Radosław Belka, Adiunkt
Lokalizacja: Al. Tysiąclecia P.P.7, 25-314 Kielce E-mail r.belka@tu.kielce.pl
WWW: Telefon: +48413424767
Producent: Nicolet Thermo Scientific
NazwaName
Spektrometr ramanowski Nicolet Almega XRRaman spectrometer Nicolet Almega XR
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
- wzbudzenie 532nm, 473nm, 780nm,
- zakres 100 - 4000cm-1, rozdzielczość do 2cm-1
- tryb micro i macro
- obrazowanie mikroskopowe i mapowanie ramanowskie
- 532, 473 and 780 nm excitations
- 100 - 4000 cm-1 range, >2cm-1 resolution
- micro- and macro mode
- microscopy and raman imaging
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
Analiza składu chemicznego próbek stałych i ciekłych, badania alotropowych odmian węgla, Chemical compounds analysis (solid and liquid), study of allotropic form of carbon
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
Aparatura wykorzystywana w realizacji projektów badawczych:
1. Projekt międzynarodowy (MNT ERA –Net TRANSNATIONAL CALL 2008): „Zimne emitery elektronów oparte o nanostrukturalne warstwy węglowe” (01.03.2009 - 29.02.2012). Nr Decyzji: Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 400/ERA-NET/2009 z dnia 30 stycznia 2009. Nr Umowy: ERA-NET-MNT/08/2009
2. Projekt EU – POIG “Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych” (01.07.2009 – 30.06.2014). Nr Umowy: UDA-POIG 01.03.01-14-071/08-00. Nazwa programu: Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” , Działanie 1.3. „Wspierania projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1. „Projekty rozwojowe”
3. Projekt COST pt.:“Charakteryzacja materiałów nanoporowatych układu C - Pd” (19.11.2009 - 18 07.2012). Nr Decyzji: 577/N-COST/2009/0 Nazwa programu, inicjatywy międzynarodowej: AKCJA COST MP0702 Program COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) nr 264/07
Equipment used in following projects:
1. (MNT ERA –Net TRANSNATIONAL CALL 2008): „Zimne emitery elektronów oparte o nanostrukturalne warstwy węglowe” (01.03.2009 - 29.02.2012). Nr 400/ERA-NET/2009
2.EU Project – POIG “Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych” (01.07.2009 – 30.06.2014). UDA-POIG 01.03.01-14-071/08-00.
3. COST project :“Charakteryzacja materiałów nanoporowatych układu C - Pd” (19.11.2009 - 18 07.2012). 577/N-COST/2009/0 within COST MP0702 Action
Słowa kluczoweDziedziny nauki
vibrational spectroscopy, nanotechnology, materials science, carbon nanostructures, 2.2 Fizyka
2.4 Chemia
4.1.2 Biochemia w medycynie
4.1.4 Farmakologia
4.4.4 Medycyna zdrowia środowiskowego
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
5.15 Elektronika
5.20 Inżynieria ochrony środowiska