Strona główna
English version

Urządzenie do oczyszczania wody produkujące wodę stopnia analitycznego system Elix Advantage

Jednostka: Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej Opiekun: mgr Dorota Koruba, Asystent
Lokalizacja: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7/ Studencka 1, 25-314 Kielce E-mail dkoruba@tu.kielce.pl
WWW: Telefon: 41 34 24 853
Laboratorium: Zobacz opis całego laboratorium Producent: MILLIPORE
NazwaName
Urządzenie do oczyszczania wody produkujące wodę stopnia analitycznego system Elix Advantage
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Urządzenie do oczyszczania wody produkujące wodę stopnia analitycznego wraz ze zbiornikiem
Specyfikacja techniczna urządzenia:
• Urządzenie dostarcza wodę stopnia analitycznego
• Woda zasilająca urządzenie wodociągowa
• Etapy oczyszczania wody: Prefiltracja, węgiel aktywowany, polifosforany, odwrócona osmoza, elektrodejonizacja (moduł bez dodatkowych wkładów kondycjonujących; żywice jonowymienne umieszczone pomiędzy elektrodami podlegają automatycznej regeneracji podczas przepływu prądu), lampa UV działająca w dwóch zakresach
• Jakość wody finalnej:
Przewodnictwo < 0,2 uS/cm w 25oC (co się równa oporność > 5 MΩ*cm w 25oC)
Poziom TOC < 30 ppb
Liczba bakterii < 1cfu/ml
• Wydajność produkcji wody nie mniejsza niż 3 l/h
• Urządzenie składa się z jednostki oczyszczającej wodę oraz z ramienia dozującego do poboru wody analitycznej zakończonego filtrem końcowym z membraną 0,22um
• Pomiędzy kolejnymi poborami wody ma miejsce automatyczna recyrkulacja wody obejmująca także ramię dozujące
• Szybkości poboru wody z ramienia dozującego podlega regulacji w zakresie od 0,05 l/min do 2 l/min); istnieje także możliwość poboru wolumetrycznego (pobór zaprogramowanych objętości wody)
• Ramię dozujące ma regulowaną wysokość, aby umożliwić napełnianie różnej wysokości naczyń bez konieczności ich podtrzymywania
• Ramię dozujące jest wyposażone w kolorowy wyświetlacz, na którym użytkownik może odczytać parametry jakości wody dla wszystkich etapów oczyszczania wody (przewodnicto/oporność, temperatura)
• Na wyświetlaczu urządzenia możliwość odczytu parametrów jakości wody (przewodnicto/oporność; temperatura) dla wody wodociągowej, wody po odwróconej osmozie i wody stopnia analitycznego (finalnej)
• Możliwość odczytu parametrów przewodnictwa /oporności jako wartości skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo
• Możliwość odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na monitorze urządzenia
• Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, alarmów i awarii
• Urządzenie posiada wbudowaną pompę dystrybucyjną jako wyposażenie standardowe- stały wydatek produktu bez względu na ciśnienie wody zasilającej
• wyposażenie w port RS 232 do transmisji danych
• Wkłady eksploatacyjne wyposażone w nadajniki RFID z zapisaną informacją o serii, numerze katalogowym, nazwie producenta
• Głośność pracy systemu nie większa niż 55 decybeli z odległości 1m
• Kubatura urządzenia powinna w przybliżeniu wynosić 350mm x 490mm x 510mm
• Możliwość wykonania kwalifikacji systemu w razie potrzeby
Zbiornik do przechowywania wody laboratoryjnej:
Dodatkowo do urządzenia należy dołączyć zbiornik do przechowywania wody laboratoryjnej o objętości nie mniejszej niż 30 L
• Materiał wykonania zbiornika- polietylen
• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu urządzenia
• Automatyczne napełnianie zbiornika (czujnik poziomu wody w zbiorniku)
• Zbiornik wyposażony w filtr oddechowy chroniący przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją oraz w przelewy zabezpieczające przed ewentualną awarią czujnika poziomu wody
• Zbiornik wyposażony w manualny zawór do dozowania wody, oraz w zawory umożliwiające bezpośrednie podłączenie do zmywarki
• Możliwość całkowitego opróżnienia zbiornika (stożkowate dno)
• Gładkie wewnętrzne powierzchnie zapobiegające rozwojowi biofilmu na ściankach zbiornika
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
Urządzenie służy do produkcji wody ultraczystej.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
diagnostyka laboratoryjna 3.1.1 Biochemia
3.2.1 Biotechnologia komórkowa
3.2.5 Biotechnologia środowiskowa
3.3.11 Mikrobiologia
3.4.9 Ekologia mikroorganizmów
3.4.12 Ekologia populacyjna
3.5.8 Przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb
4.1.8 Mikrobiologia
5.6 Budownictwo
5.20 Inżynieria ochrony środowiska