Strona główna
English version

Analizator Nor140

Jednostka: Katedra Mechaniki Opiekun: Dr inż. Marzena Mięsikowska, Adiunkt
Lokalizacja: E-mail marzena@tu.kielce.pl
WWW: Telefon: +48 41 34 24 334
Producent: Norsonic
NazwaName
Analizator Nor140Nor140 sound analyzer
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Urządzenie do pomiaru poziomu dźwięku oraz zrozumiałości mowyDevice do measurements of sound levles and speech intelligibility
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
Identyfikacja zagrożeń hałasemNoise hazard identification
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
Pomiary zrozumiałości mowy oraz zagrożeń hałasem w środkach transportuSpeech intelligibility and nosie measurements in Transportation systems
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.1 Mechanika
5.3 Technologia maszyn
5.4 Eksploatacja maszyn
5.5 Metrologia i normowanie
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
5.9 Transport
5.14 Automatyka i robotyka