Strona główna
English version

Optima 8000

Jednostka: Katedra Technologii Wody i Ścieków Opiekun: dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, adiunkt
Lokalizacja: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail jgawdzik@tu.kielce.pl
WWW: http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/jednostka.mhtml/id=10170 Telefon: +48 413424571
Producent: Perkin-Elmer
NazwaName
Optima 8000Optima 8000
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
ICP-OES
- Spektrometr skanujący ICP-OES zapewniający pomiar linii analitycznych (profilu piku oraz tła po jego obu stronach) w całym zakresie dostępnego widma
- Automatyczna kalibracja długości fali lampą neonową
- Podwójny system obserwacji plazmy (klasyczny i wzdłuż osi palnika),
- Zakres widma minimum 160-900 nm
- Rozdzielczość lepsza niż 0.009 nm dla 200 nm
- Optyka typu Echelle z detektorem półprzewodnikowym typu CCD chodzonym systemem Peltier
- Generator RF 40 MHz bezobsługowy, półprzewodnikowy o regulowanej mocy od 750 do 1500 W umożliwiający ciągłą stałą korekcję mocy generatora w zależności od stanu plazmy
- Termostatowany układ wprowadzania próbki
- Układ wprowadzania próbki, komora mgielna i elementy palnika powinny być odporne na działanie wszystkich rozpuszczalników m. in. stężonych kwasów, w tym HF oraz zapewniać analizę stężonych roztworów soli
- Nebulizer krzyżowy z komorą Scott’a
- Przepływy argonu powinny być regulowane z poziomu komputera sterującego
- Zużycie argonu w palniku plazmowym nie więcej niż 9 litrów/min
- System automatycznego zapalania i gaszenia plazmy
- System szybkiego montażu i demontażu układu wprowadzania próbki

Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
analizy wód, ścieków i odpadów
Słowa kluczoweDziedziny nauki
2.6 Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa