Strona główna
English version

UTM-25

Jednostka: Katedra Inżynierii Komunikacyjnej Opiekun: dr inż. Przemysław Buczyński, adiunkt
Lokalizacja: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,, 25-314 Kielce E-mail p.buczynski@tu.kielce.pl
WWW: Telefon:
Laboratorium: Zobacz opis całego laboratorium Producent: Controls
NazwaName
UTM-25
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa umożliwiająca badania mieszanek mineralno-asfaltowych w szerokim zakresie.
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
- UTM-25 - uniwersalna prasa wytrzymałościowa:
- 2PB-TR - dwupunktowe zginanie na próbce trapezoidalnej,
- 2PR-BR - dwupunktowe zginanie na próbce prostopadłościennej,
- 4PB-TR - czteropunktowe zginanie na próbce prostopadłościennej,
- IT-CY - rozciąganie pośrednie na próbce walcowej,
- DT-CY oraz DT-PR (rozciąganie proste na próbce walcowej,
- DTC-CY - rozciąganie ściskanie proste na próbce walcowej
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
- Projekt betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS 22,
- Ekspertyza w zakresie ustalenia przyczyn i mechanizmu powstania spękań poprzecznych w warstwie podbudowy z mieszanki MCE oraz warstwie ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
mieszanka mineralno-asfaltowa, moduł sztywności, trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych, wysoki moduł sztywności, beton asfaltowy 5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa