Strona główna
English version

MCC-8

Jednostka: Katedra Inżynierii Komunikacyjnej Opiekun: dr inż. Przemysław Buczyński, adiunkt
Lokalizacja: E-mail p.buczynski@tu.kielce.pl
WWW: Telefon:
Producent: Controls
NazwaName
MCC-8
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa przeznaczona do oceny jakości betonu cementowego.
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
- badanie wytrzymałości na ściskanie gruntów stabilizowanych cementem,
- badanie wytrzymałości na ściskanie betonów cementowych (tradycyjnych oraz konstrukcyjnych),
- badanie jakości zapraw cementowych,
- badanie modułu sztywności (sprężystości) betonu cementowego,
- wytrzymałość na zginanie elementów betonowych (krawężniki, obrzeża)
- badanie wytrzymałości przez rozłupywanie,
- badanie wytrzymałości na zginanie.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
wytrzymałość, beton, zaprawa, krawężnik, obrzeże, cement, moduł sztywności (sprężystości) betonu cementowego, 5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa