Strona główna
English version

Platforma Matlab i Simulink wraz z wybranymi zestawami narzędzi typu Toolboxes, Blockset

Jednostka: Katedra Elektroniki i Systemów Inteligentnych Opiekun: dr inż. Remigiusz Baran, adiunkt
Lokalizacja: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce E-mail r.baran@tu.kielce.pl
WWW: Telefon: +48 41 34 24 141
Laboratorium: Zobacz opis całego laboratorium Producent: The Mathworks
NazwaName
Platforma Matlab i Simulink wraz z wybranymi zestawami narzędzi typu Toolboxes, Blockset
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Specjalistyczne oprogramowanie Matlab/Simulink (www.mathworks.com), w tym:
Communications Blockset, Communications Toolbox, Control System Toolbox, Data Acquisition Toolbox, Database Toolbox, Embedded IDE Link, Filter Design HDL Coder, Filter Design Toolbox, Fixed-Point Toolbox, Fuzzy Logic Toolbox, Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox, Image Acquisition Toolbox, Image Processing Toolbox, Instrument Control Toolbox, MATLAB, MATLAB Compiler, MATLAB Report Generator, Neural Network Toolbox, Optimization Toolbox, Partial Differential Equation Toolbox, Real-Time Workshop, Real-Time Workshop Embedded Coder, RF Blockset, RF Toolbox, Signal Processing Blockset, Signal Processing Toolbox, Simulink, Simulink Control Design, Simulink Design Optimization, Simulink Fixed Point, Simulink Report Generator, Spline Toolbox, Spreadsheet Link EX, Symbolic Math Toolbox, Target Support Package, Video and Image Processing Blockset, Wavelet Toolbox
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
Platformy Matlab i Simulink są źródłem bardzo szerokiej listy specjalizowanych funkcji i narzędzi projektowych dla specjalistów wielu dziedzin, w tym zwłaszcza dla architektów systemów IT, projektantów algorytmów DSP i inżynierów systemów wbudowanych. Ww. funkcje i narzędzia, zorganizowane są w postaci tzw. skrzynek narzędziowych (Toolboxes) i szerzej rozumianych zestawów narzędzi projektowych, tzw. (Blocksets), które są specjalizowane w zakresie konkretnych obszarów zastosowań, takich jak np.:
- pozyskiwanie danych w celach testowania opracowywanych algorytmów i modeli,
- przetwarzanie sygnałów - począwszy od generowania fal, poprzez projektowanie i wdrażanie filtrów, modelowanie parametryczne, a skończywszy na analizie spektralnej,
- przetwarzanie obrazów - od odszumiania i odtwarzania zdegradowanych obrazów, poprzez operacje arytmetyczne i morfologiczne, analizę kształtów i tekstur, do ekstrakcji cech z wykorzystaniem technik konturowania i segmentacji,
- analiza statystyczna, począwszy od generowania liczb losowych, poprzez projektowanie eksperymentów statystycznych, a skończywszy na sterowaniu procesami statystycznymi,
- projektowanie i diagnostyka inteligentnych układów sterowania, z wykorzystaniem logiki rozmytej i uczenia adaptacyjnego,
- projektowanie i symulacja sieci neuronowych,
- aproksymacja i interpolacja danych funkcjami sklejanymi.
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
brak