Strona główna
English version

Nanotwardościomierz

Jednostka: Katedra Fizyki Opiekun: dr Medard Makrenek, starszy wykładowca
Lokalizacja: budynek C, p. 515 E-mail fizmm@tu.kielce.pl
WWW: Telefon: 41 3424383
Producent: Nanovea
NazwaName
Nanotwardościomierzhardness tester
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
aparatura umożliwiająca pomiar twardości w zakresie nano- i mikrotwradości dedykowana do badania właśności "cienkich" warstw nano intender allows the measurement of the hardness of the nano , mikro hardness dedicated to research properties "thin" layers
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
pomiar twardości materiałów o szerokim zakresie pomiarowymmeasuring the hardness of materials with a wide measuring range
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
nowe urządzenienew device
Słowa kluczoweDziedziny nauki
2.2 Fizyka
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa