Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

Prof. Dr hab. inż. Radim Farana

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Centrum Laserowych Technologii Metali
Stanowisko: profesor
E-mail: farana@tu.kielce.pl
Adres:
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Systemy informacyjne i systemy sterowaniaInformation and control systems
Języki komunikacjiLanguages of communication
czeski, słowacki, polski, angielski, rosyjskiCzech, Slovak, Polish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Systemy informacyjne i systemy sterowaniaInformation and control systems
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
prototypy, wzory użytkowe, oprogramowanie zastosowane - 14prototypes, utility models, authorized software - 14
Informacje dodatkoweAdditional information
Książki i rozdziały w książkach:
FARANA, R., LANDRYOVÁ, L., LOKOSOVÁ, J., SMUTNÝ, L., VÍTEČEK, A, VÍTEČKOVÁ, M. & WAGNEROVÁ, R. Programová podpora simulace dynamických systémů. Sbírka řešených příkladů. 1. vyd. Ostrava: SmS VTSaP – KAKI, 1996. 114 s. ISBN 80-02-01129-5.
FARANA, R. Databáze – speciální postupy. 1. vyd. Praha: ČSVTS, SmSVTSaP, KAKI, 2006, 170 s. ISBN 80-02-01876-1.
FARANA, R. & SMUTNY, P. The Application of Industrial Standards to Improve a University Management System. Innovations 2007 World Innovations in Engineering and Research, Win Aung, Jerzy Moscinski, Maria da Graca Rasteiro, Ian Rouse, Bernardo Wagner, Peter Willmot eds. Arlington, USA: iNEER, Chapter 35, pp. 381 – 389. ISSN 1553-9911. ISBN 978-0-9741252-6-8.
VÍTEČEK, A., CEDRO, L. & FARANA, R. Modelowanie matematyczne : podstawy. Kielce, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach , 2010. 121 s. ISBN 978-83-88906-28-2.
VÍTEČEK, A., VÍTEČKOVÁ, M. & FARANA, R. Dobór nastaw analogowych i cyfrowych regulatorów PI oraz PID. Postępy automatyki i robotyki, Monografie, Tom 16, pod redakcją K. Malinowskiego i R. Dindorfa, str. 594 – 600, KAiR Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2011, ISBN 978-83-88906-49-7.
VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. FARANA, R. & CEDRO, L. Principles of Automatic Control. 1. vyd. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2012, 197 s. ISBN 978-83-88906-84-8.
Books and chapters in books:
FARANA, R., LANDRYOVÁ, L., LOKOSOVÁ, J., SMUTNÝ, L., VÍTEČEK, A, VÍTEČKOVÁ, M. & WAGNEROVÁ, R. Programová podpora simulace dynamických systémů. Sbírka řešených příkladů. 1. vyd. Ostrava: SmS VTSaP – KAKI, 1996. 114 s. ISBN 80-02-01129-5.
FARANA, R. Databáze – speciální postupy. 1. vyd. Praha: ČSVTS, SmSVTSaP, KAKI, 2006, 170 s. ISBN 80-02-01876-1.
FARANA, R. & SMUTNY, P. The Application of Industrial Standards to Improve a University Management System. Innovations 2007 World Innovations in Engineering and Research, Win Aung, Jerzy Moscinski, Maria da Graca Rasteiro, Ian Rouse, Bernardo Wagner, Peter Willmot eds. Arlington, USA: iNEER, Chapter 35, pp. 381 – 389. ISSN 1553-9911. ISBN 978-0-9741252-6-8.
VÍTEČEK, A., CEDRO, L. & FARANA, R. Modelowanie matematyczne : podstawy. Kielce, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach , 2010. 121 s. ISBN 978-83-88906-28-2.
VÍTEČEK, A., VÍTEČKOVÁ, M. & FARANA, R. Dobór nastaw analogowych i cyfrowych regulatorów PI oraz PID. Postępy automatyki i robotyki, Monografie, Tom 16, pod redakcją K. Malinowskiego i R. Dindorfa, str. 594 – 600, KAiR Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2011, ISBN 978-83-88906-49-7.
VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. FARANA, R. & CEDRO, L. Principles of Automatic Control. 1. vyd. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2012, 197 s. ISBN 978-83-88906-84-8.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
automation, control system, information system, optimization, fuzzy logic 5.14 Automatyka i robotyka


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl