Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Justyna Jasiołek

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko: adiunkt
E-mail: j.jasiolek@tu.kielce.pl
Adres:
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
kataster, gospodarka nieruchomościami, wycena nieruchomościcadastre, real estate management, property valuation
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, niemiecki, rosyjskipolish, english, german, russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
opinie z obszaru zainteresowań badawczychopinions in the area of research interests
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braklack
Słowa kluczoweDziedziny nauki
geodezja i kartografia, kataster, gospodarka nieruchomościami,
geodesy and cartography, cadastre, real estate management,
5.23 Geodezja i kartografia


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl