Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Jarosław Rolek

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Energoelektroniki
Stanowisko: adiunkt
E-mail: jrolek@tu.kielce.pl
Adres: 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 35-314 Kielce
Telefon:3424249
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Energoelektronika, układy poprawiające jakość energii elektrycznej, układy napędowe, sterowniki programowalnePower Electronics, Power Conditioning System, Drive system, PLC
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
system szybkiego prototypowania dSPACE, Analizator jakości energii elektrycznej serii FLUKE 435 fast prototyping system dSPACE, Power Quality and Energy Analyzer,
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Opracowywanie modeli symulacyjnych urządzeń energoelektronicznych w tym przekształtników do układów napędowych
Modelowanie stanów dynamicznych w układach napędowych i sieciach ich zasilających
Pomiary jakości energii w publicznych i przemysłowych sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia (do 1000 V) zgodnie z normami IEC 61000-4-30, PN-EN 50160
Modeling of power electronic devices and driving systems
Power Quantity Measurement
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Współautor patentu PL 201556 "Sposób pomiaru gęstości cieczy"
Współautor patentu PL 217606 B1: "Sposób redukcji zawartości wyższych harmonicznych w prądzie zasilającym układ prostowników niesterowanych'
Współautor patentu PL 217604 B1: "Sposób kształtowania prądu modulującego transformatora międzyfazowego w obwodzie prądu stałego układu prostowników niesterowanych"
Współautor zgłoszenia patentowego A1 401801: "Urządzenie elektromagnetyczne do tłumienia drgań mechanicznych"
Coauthor Polish Patent Application PL 201556 B1 , PL 217606 B1, PL 217604 B1
Informacje dodatkoweAdditional information
Autorstwo lub współautorstwo prac opublikowanych w czasopismach naukowych, monografiach i materiałach konferencyjnych;
liczne nagrody JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za osiągnięcia naukowo-badawcze.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
power electronics, power converters, power quality, motor drives, multipulse
rectifiers,
5.10 Elektrotechnika
5.11 Elektroenergetyka
5.14 Automatyka i robotyka
5.15 Elektronika


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl