Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Izabela Krzysztofik

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko: adiunkt
E-mail: pssik@tu.kielce.pl
Adres: Aleja Tysiąclecia PP 7, 25-314 Kielce
Telefon:41 34-24-430
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl  ·  http://www.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
dynamika układów materialnych;
platformy do obserwacji, poszukiwania i śledzenia obiektów;
układy sterowania i stabilizacji;
symulacje komputerowe.
dynamics of materials systems
platforms to observation, searching and tracking objects
control and stabilization systems
computer simulations
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Zestaw aparatury do pomiaru, rejestracji, analizy i wizualizacji przebiegów szybkozmiennych w warunkach laboratoryjnych i terenowych
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania platform do obserwacji, poszukiwania i śledzenia obiektów.
Pomiary przebiegów szybkozmiennych w warunkach laboratoryjnych i terenowych.
Research of platforms to observation, searching and tracking objects.
Measuring of fast-changing process in the laboratory and terrain.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Zgłoszenie patentowe A1 393553: Rozenau A., Krzysztofik I.: "Czujnik tensometryczny do pomiaru dwóch składowych siły"Patent application A1 393553: Rozenau A., Krzysztofik I.: "Strain gauge to measuring of two components of a force"
Informacje dodatkoweAdditional information
Skrypty
1. Krzysztofik I., Osiecki J., Kielce 2008, Wykrywanie i śledzenie celów, skrypt Nr 430, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, s.216, ISSN 0239-6386
Artykuły
1. Koruba Z., Krzysztofik I., 2012, An algorithm for selecting optimal controls to determine the estimators of the coefficients of a mathematical model for the dynamics of a self-propelled anti-aircraft missile system, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics, Volume 227, Issue 1, March 2013, pp.12-16
2. Krzysztofik I., Koruba Z., 2012, Model of Dynamics and Control of Tracking-Searching Head, Palced on a Moving Object, Journal of Automation and Information Sciences, Vol. 44, Issue 5, pp.38-47, ISSN 1064-2315
3. Koruba Z., Dziopa Z., Krzysztofik I., 2010, Dynamics and control of a gyroscope-stabilized platform in a self-propelled anti-aircraft system. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 48, No. 1, pp.5-26, ISSN 1429-2955
4. Koruba Z., Dziopa Z., Krzysztofik I., 2010 Dynamics of a controlled anti-aircraft missile launcher mounted on a moveable base. Journal of Theoretical and Applied Mechanics Vol. 48, No. 2, pp.279-295, ISSN 1429-2955
5. Dziopa Z., Krzysztofik I., Koruba Z., 2010, An analysis of the dynamics of a launcher-missile on a moveable base. Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, Vol. 58, No. 4, pp.645-650, ISSN 0239-7528
6. Koruba Z., Krzysztofik I., Dziopa Z., 2010, An analysis of the gyroscope dynamics of an anti-aircraft missile launched from a mobile platform. Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, Vol. 58, No. 4, pp.651-656, ISSN 0239-7528
7. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I., 2008, The Effect of the Launcher Turret Stabilization on the Comfort of Work of an Operator and a Driver in a Self-Propelled Multiple-Rocket Launcher System. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.17, No. 3C, pp.27-31, ISSN 1230-1485
8. Dziopa Z., Krzysztofik I., 2007, Efficiency Factors in the Performance of the System Operator and the Vehicle Driver of Antiaircraft Missile Assembly. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16, No. 4B, pp.24-27, ISSN 1230-1485
9. Krzysztofk I., Tusnio J., Koruba Z., 2012, Przetworniki obrotowo-impulsowe jako czujniki przemieszczeń i przesunięcia fazowego układów mechatronicznych. Elektronika 9/2012, s.127-129, ISSN 0033-2089
10. Krzysztofik I., 2012, The Dynamics of the Controlled Observation and Tracking Head Located on a Moving Vehicle. Solid State Phenomena, Vol. 180, pp.313-322, ISSN 1012-0394
11. Krzysztofik I., Koruba Z., 2011, Analiza stabilności sterowanej girokamery na pokładzie obiektu latającego. Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria bezpieczeństwa Nr 1(3), s.55-67, ISSN 2081-5891
12. Koruba Z., Krzysztofik I., 2010, Analiza stabilności nieliniowego układu giroskopowego do napędu koordynatora celu przeciwlotniczego pocisku rakietowego. Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria bezpieczeństwa. Nr 1(1), s.31-41, ISSN 2081-5891
13. Krzysztofik I., Rozenau A., 2009, Badania eksperymentalne modulatora optycznego. Pomiary Automatyka Robotyka 2/2009, s.640-648, ISSN 1427-9126
14. Krzysztofik I., Rozenau A., 2008, Układ pomiarowy do wyznaczania położenia punktowego źródła światła. Pomiary Automatyka Robotyka 2/2008, s.773-782, ISSN 1427-9126
15. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I., 2008, Analiza procesu śledzenia celu przez układ koordynatora rakiet startujących z wyrzutni umieszczonej na samochodzie. Biuletyn WAT Vol. LVII 3(651), s.127-135, ISSN 0366-4988
16. Krzysztofik I., Rozenau A., 2008, Wpływ zakłóceń zewnętrznych na wyznaczanie położenia celu. Biuletyn WAT Vol. LVII 3(651), s.111-118, ISSN 0366-4988
17. Koruba Z., Krzysztofik I., 2007, The analysis of vibrations of control gyroscope as a drive in the target tracking unit of homing missile. Mechanics, Vol. 26, No. 2, p.47-54, ISSN 1734-8927
18. Koruba Z., Krzysztofik I., 2003, Active Control of Vibration of Gyroscope on Rocket Deck. Archives of Control Sciences; Vol. 13(XLIX), No. 3, pp.313-326, ISSN 1230-2384
19. Krzysztofik I., Rozenau A., 2009, O pewnych własnościach nowego wzoru modulatora do koordynatora pocisku rakietowego. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej Nr 177B, Rok XLX, s.207-214, ISSN 0860-889X
20. Krzysztofik I., Rozenau A., 2009, Weryfikacja doświadczalna własności nowego wzoru modulatora do koordynatora pocisku rakietowego. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej Nr 177B, Rok XLX, s.215-221, ISSN 0860-889X
21. Krzysztofik I., Tuśnio J., 2009, Koncepcja ataku startującego z pokładu okrętu bezpilotowego aparatu latającego na elektroenergetyczną linię przesyłową wysokiego napięcia. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej Nr 177B, Rok XLX, s.223-230, ISSN 0860-889X
22. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I., 2009, Analiza dynamiki i sterowania układu skanująco-śledzącego umieszczonego na wyrzutni okrętowej samonaprowadzających przeciwlotniczych pocisków rakietowych. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej Nr 177B, Rok XLX, s.59-68, ISSN 0860-889X
23. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I., 2011, Lot rakiety zdeterminowany przez początkowe parametry startu. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 279, Mechanika z.83 (3/11), s.27-35, ISSN 0209-2689
24. Krzysztofik I., 2008, Przykład redukcji drgań belki. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 258, Mechanika z.74 „Problemy dynamiki konstrukcji”, s.175-180, ISSN 0209-2689
25. Krzysztofik I., Osiecki J., 2005, Drgania działa samojezdnego podczas strzału. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr 222, z.65, s.227-232, ISSN 0209-2689
26. Krzysztofik I., 2002, O pewnym biodynamicznym modelu strzelca broni ręcznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 197, Mechanika z.60 – Problemy dynamiki konstrukcji, s.333-340, ISSN 0209-2689
27. Krzysztofik I., Osiecki J., 1999, O dynamice zamka swobodnego broni palnej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 174, Mechanika z.52 – Problemy dynamiki konstrukcji, s.165-170, ISSN 0209-2689
28. Krzysztofik I., Osiecki J., 1999, Dynamika sterowanych pocisków rakietowych bliskiego zasięgu. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 174, Mechanika z.52 – Problemy dynamiki konstrukcji, s.483-497, ISSN 0209-2689
29. Krzysztofik I., Koruba Z., 2012, Adaptive control of anti-aircraft missile launcher mounted on a mobile base. THEORETICAL & APPLIED MECHANICS LETTERS 2, 043008
30. Кжыштофик И., Коруба З., 2012, Mодель динамики и управлениe поисково-следящей головкой, помещенной на подвижном объекте. Международный Научно-Технический Журнал „Проблемы Управления и Информатики”, 3’2012, c. 97-105
31. Koruba Z., Dziopa Z., Krzysztofik I., Stefański K., 2008, The dynamics of a gyroscope–based space scanning system used in missiles fired from a self–propelled anti–aircraft multi–rocket launcher. Scientific proceedings of Riga Technical University, Series 6 „Transport and Engineering. Transport. Aviation transport”, N27, pp. 106-115, ISSN 1407-8015
32. Krzysztofik I., Rozenau A., 2008, A preliminary analysis of resistance to external interference of optical modulators. Scientific proceedings of Riga Technical University, Series 6 „Transport and Engineering. Transport. Aviation transport”, N27, pp. 129-137, ISSN 1407–8015
33. Osiecki J., Krzysztofik I., 2002, Analiza dynamiki oporopowrotnika armatniego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema, Rok XXXV (21) s.40-47, ISSN 1230-0764
34. Koruba Z., Krzysztofik I., 2001, Sterowanie adaptacyjne niestacjonarnym układem giroskopowym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema, Rok XXXIV (19), s.259-266, ISSN 1230-0764

Słowa kluczoweDziedziny nauki
platforma stabilizowana, dynamika, sterowanie, symulacje komputerowe 5.1 Mechanika
5.4 Eksploatacja maszyn
5.14 Automatyka i robotyka
5.19 Metody komputerowe w nauce


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl