Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Piotr Woś

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Katedra Urządzeń Mechatronicznych
Stanowisko: adiunkt
E-mail: wos@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:41 3424532
Strony WWW:http://mechatronika.tu.kielce.pl/laboratorium-hydrotroniki.html
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne
systemy hydrotroniczne
mechatronika
regulacja adaptacyjna
sterowanie rozmyte
serwo napędy hydrauliczne
hydraulic and pneumatic drives and control
hydraulic systems
mechatronics
adaptive control
hydraulic servo-drives
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1. Diagnostyka układów hydraulicznych
2. Projektowanie, modelowanie, symulacja i identyfikacja dynamiczna elementów
i układów hydrotronicznych ( np. adaptacyjnych układów sterowania manipulatorem elektrohydraulicznym o konstrukcji równoległej).
3. Modernizacja i wdrażanie nowych energooszczędnych rozwiązań w zakresie budowy
i techniki sterowania układów hydraulicznych.
4. Doradztwo i ekspertyzy techniczne w zakresie projektowania, modernizacji i eksploatacji układów napędu i sterowania hydraulicznego.
5. Szkolenie w zakresie budowy i eksploatacji oraz napędu i sterownia układów hydraulicznych.
1. Diagnostics of hydraulic systems
2. Design, modelling, simulation and identification of dynamic elements and hydrotronic systems (eg, adaptive electro-hydraulic of the manipulator control system for a parallel structure).
3. The modernization and implementation of new energy-efficient solutions for the construction and hydraulic control techniques.
4. Consulting and technical expertise in designing, upgrading and operation of the drive system and hydraulic control systems.
5. Training in the construction and operation of the drive and control in hydraulic systems.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braklack
Słowa kluczoweDziedziny nauki
hydraulic systems, adaptive control, mechatronics 5.2 Konstrukcja maszyn
5.4 Eksploatacja maszyn
5.14 Automatyka i robotyka
5.19 Metody komputerowe w nauce


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl