Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Katarzyna Poczęta

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Zastosowań Informatyki
Stanowisko: asystent
E-mail: k.piotrowska@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Telefon:(41) 34-24-206
Strony WWW:http://kzi.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
rozmyte mapy kognitywne, uczenie maszynowe, algorytmy ewolucyjne, obliczenia miękkie, systemy wspomagania decyzyjnego, inteligentna analiza danychfuzzy cognitive maps, machine learning, evolutionary algorithms, soft computing, decision support systems, intelligent data analysis
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Budowa inteligentnych modeli i algorytmów dla celów analizy wzajemnych wpływów elementów złożonych systemów oparta na rozmytych mapach kognitywnych oraz rzeczywistych danych.
Opracowanie komputerowych systemów wspomagania decyzyjnego z zastosowaniem rozmytych map kognitywnych.
Construction of intelligent models and algorithms for the analysis of the relations between components of complex systems based on fuzzy cognitive maps and real data.
Development of computer decision support systems with the use of fuzzy cognitive maps.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
Wybrane publikacje:
Jastriebow A., Poczęta K.: Analysis of multi-step algorithms for cognitive maps learning. BULLETIN of the POLISH ACADEMY of SCIENCES TECHNICAL SCIENCES. Vol. 62, Issue 4, 2014, pp. 735-741.
Poczęta K., Yastrebov A.: Analysis of Fuzzy Cognitive Maps with Multi-Step Learning Algorithms in Valuation of Owner-Occupied Homes. 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, July 6-11, Beijing, China, pp. 1029 - 1035, 2014 .
Poczęta K., Yastrebov A.: Monitoring and Prediction of Time Series Based on Fuzzy Cognitive Maps with Multi-step Gradient Methods. In: Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M.: Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Control and Automation, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 350, Springer International Publishing, 2015, pp. 197-206.

Organizacja konferencji naukowej z cyklu "Informatyka w dobie XXI wieku"
Selected publications:
Jastriebow A., Poczęta K.: Analysis of multi-step algorithms for cognitive maps learning. BULLETIN of the POLISH ACADEMY of SCIENCES TECHNICAL SCIENCES. Vol. 62, Issue 4, 2014, pp. 735-741.
Poczęta K., Yastrebov A.: Analysis of Fuzzy Cognitive Maps with Multi-Step Learning Algorithms in Valuation of Owner-Occupied Homes. 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, July 6-11, Beijing, China, pp. 1029 - 1035, 2014 .
Poczęta K., Yastrebov A.: Monitoring and Prediction of Time Series Based on Fuzzy Cognitive Maps with Multi-step Gradient Methods. In: Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M.: Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Control and Automation, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 350, Springer International Publishing, 2015, pp. 197-206.

Organization of the conference "Computer Science in the age of XXI century".
Słowa kluczoweDziedziny nauki
fuzzy cognitive maps, machine learning, evolutionary algorithms, soft computing, decision support systems, intelligent data analysis 2.5 Informatyka teoretyczna
5.16 Technologie informacyjne
5.19 Metody komputerowe w nauce


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl