Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

mgr inż. Agnieszka Cienciała

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko: asystent
E-mail: acienciala@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
gospodarka nieruchomościami, regulacja stanu prawnego nieruchomości, mapy do celów prawnych, kataster, real estate management, real estate legal status regulation, maps for legal purposes, cadastre
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
prace w zakresie 1 i 2 rodzaju uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii:
1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
wide range of field and office work within the scope of possessed professional licence
Informacje dodatkoweAdditional information
uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii - zakres: 1 i 2, biegły sądowylicenced professional surveyor - scope: 1,2, judicial expert
Słowa kluczoweDziedziny nauki
gospodarka nieruchomościami, kataster, regulacja stanu prawnego, mapy do celów prawnych, rozgraniczenia, podziały 5.23 Geodezja i kartografia


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl