Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

doktor Dmytro Mierzejewski

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Matematyki
Stanowisko: asystent
E-mail: dmytro@tu.kielce.pl
Adres:
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Analiza matematyczna, algebra. Badałem niektóre pytania dotyczące wielomianów kwaternionowych. Jeszcze wcześniej zajmowałem się analizą funkcjonalną.Mathematical analysis, algebra. I studied some problems concerning quatedrnionic polynomials. Earlier I dealt with functional analysis.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, ukraiński, rosyjski, angielski, esperanto.Polish, Ukrainian, Russian, English, Esperanto.
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Brak.No.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak.No.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Quaternion, polynomial, equation, mathematical analysis, functional analysis. 2.1 Matematyka


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl