Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Katarzyna Górska

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Technologii Wody i Ścieków
Stanowisko: adiunkt
E-mail: kgorska@tu.kielce.pl
Adres: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:41 3424733
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=106024
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Jakość oraz ilość ścieków deszczowych, zjawisko pierwszej fali zanieczyszczeń w kanalizacji deszczowej,
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Aparatura dostępna w laboratoriach Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska
Języki komunikacjiLanguages of communication
Język polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania jakości ścieków deszczowych
Informacje dodatkoweAdditional information
Artykuły w czasopismach punktowanych:
1. Bąk Ł., Górski J., Górska K., Szeląg B. Zawartość zawiesin i metali ciężkich w wybranych falach ścieków deszczowych w zlewni miejskiej. Ochrona Środowiska. 2012, 34 (2): 49-52. 15 pkt., IF 1.633, liczba cytowań 3.
2. Górska K., Sikorski M., Górski J. Occurrence of Heavy Metals in Rain Wastewater on Example of Urban Catchment in Kielce. Ecological Chemistry and Engineering A. 2013; 20 (7). 6 pkt.
3. Górska K., Sikorski M. Występowanie metali ciężkich w ściekach deszczowych na przykładzie zlewni miejskiej w Kielcach. Proceedings of ECOpole. 2012; 7(1): 333-341. 6 pkt.
4. Górska K., Sikorski M. Zmienność ładunków zawiesiny ogólnej w ściekach odprowadzanych kanalizacją deszczową na przykładzie wybranej zlewni. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska. 2012; 145(25):34-45. 3 pkt.
5. Górska K., Szeląg B., Górski J., Bąk Ł. Korelacje między wybranymi zanieczyszczeniami w ściekach deszczowych na przykładzie zlewni miejskiej w Kielcach. Proceedings of ECOpole. 2013 – wysłany do recenzji
6. Szeląg B., Górski J., Bąk Ł., Górska K. Zastosowanie programu SWMM do modelowania ilości i jakości ścieków deszczowych na przykładzie zlewni zurbanizowanej w Kielcach. Proceedings of ECOpole. 2013 – wysłany do recenzji
7. Szeląg B., Górski J. Bąk Ł., Górska K. Application of SWMM software to the modelling of stormwater quantity and quality on the example of urbanised catchment in Kielce Ecological Chemistry and Engineering A. 2013 – wysłany do recenzji

Udział w konferencjach
1. Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole'12. Substancje chemiczne w środowisku przyrodniczym. Zakopane, 10-13 październik 2012. Prezentacja posteru.
2. Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole'13. Substancje chemiczne w środowisku przyrodniczym. Jarnołtówek. 23-26 październik 2013. Prezentacja 2 posterów.

Artykuły w wydawnictwach popularno-naukowych:
1. Górski J., Bąk Ł., Górska K. Jak oszczędzać na deszczu, czyli o systemach do wody deszczowej. Polski Instalator. 2012; 3: 46-52.
2. Górski J., Bąk Ł., Górska K. Przydomowe przepompownie ścieków bytowo-gospodarczych. Polski Instalator. 2012; 7/8: 12-17.

Nagrody i wyróznienia
• Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską. 27.07.2013
• Nagroda Rektora III stopnia za uzyskanie w roku 2012 stopnia naukowego doktora. 27.12.2013
• Wyróżnienie Rektora za otrzymanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną pracę doktorską obronioną w Politechnice Świętokrzyskiej. 07.10.2013
• Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (Uchwała Rady WIŚGiE nr 11/12 z dn. 16.11.2012)

Słowa kluczoweDziedziny nauki
chemizm ścieków deszczowych, ładunek zanieczyszczeń, pierwsza fala zanieczyszczeń, kanalizacja deszczowa 5.20 Inżynieria ochrony środowiska


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl