Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Jarosław Pacanowski

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko: starszy wykładowca
E-mail: jpacan
Adres: Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce
Telefon:413424530, 602306385
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
1. Projektowanie tłoczników.
2. Mechanizacja i automatyzacja tłoczników i procesów tłoczenia.
3. Projektowanie narzędzi do procesów kucia matrycowego na młotach, prasach i kuźniarkach.
4. Projektowanie technologi tłoczenia wytłoczek.
5. Projektowanie technologi kucia matrycowego odkuwek.
6. Projektowanie cienkościennych profili ze stopów aluminium.
1. Press tools design.
2. Mechanization and automatization of press tools and press forming processes.
3. Design die forging tools by hammer forging, press forging and machine forging.
4. Design press forming technology.
5. Design die forging technology of forgings.
6. Design thin-walled section aluminium alloys.

Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
1. Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ZD-100, modernizacja przez firmę LaborTech (Czechy) w 2012 r. maksymalne obciążenie 1000kN, nr świadectwa wzorcowania 505-W12/421/338-W1-12, maszyna spełnia wymagania metrologiczne dla klasy 1.
2. Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych LabTest 5.20SP1, firmy LaborTech, rok produkcji 2012, maksymalne obciążenie 20kN, nr świadectwa wzorcowania 506-W12/421/338-W1-12, maszyna spełnia wymagania metrologiczne dla klasy 0,5.
3. Maszyna wytrzymałościowa R-20.
4. Prasa mimośrodowa PMS-100A.
5. Walcarka poprzeczna WPM-120.
6. Walcarka wzdłużna DUO-100.
7. Prasa z wahającą matrycą PXW-100A.
8. Prasa śrubowa hydrauliczna PSHT-250.
9. Prasa hydrauliczna BUSSMANN.
1. Testing machine ZD-100
2. Testing machine LabTest 5.20SP1.
3. Testing machine R-20.
4. Eccentric press PMS-100.
5. Transverse rolling mill WPM-120.
6. Two-high mill stand DUO-100.
7. Press with self-alignig die PXW-100A.
8. Hydraulic screw press PSHT-250.
9. Hydraulical press Bussmann
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1.Ocena przydatności blach do tłoczenia (określenie własności mechanicznych, badanie tłoczności blach w próbach Erichsena, wyznaczenie anizotropii
normalnej i płaskiej blach).
2. Badania własności mechanicznych w statycznej próbie rozciągania próbek płaskich, okrągłych i rur
3. Redukcja średnic wałków i rur oraz wykonanie wielowypustów metodą walcowania poprzecznego na walcarce WPM-120.
4. Precyzyjne walcowanie wzdłużne płaskowników z metali nieżelaznych.
1. Evaluation of the usefulness metal stamping (determination of mechanical properties, the test plates with Erichsen method, setting normal anisotropy and planar sheet).
2. Determination of mechanical properties in the static tensile test specimens flat, round and pipes.
3. Reduced diameter shafts and pipes, and the execution of splines on the mill WPM-120.
4. Precisition longitudinal rolling of non-iron flat bars.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. Projektowanie tłoczników - FSS POLMO-SHL Kielce, ZUK Stąporków.
2. Zaprojektowanie i wykonanie walcarki wzdłużnej DUO-100 - Laboratorium Obróbki Plastycznej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
3. Zaprojektowanie i wykonanie walcarki gnącej wzdłużnej WGW-90 - LECH-POL Włoszczowa.
4. Zaprojektowanie i wykonanie walcarki gnącej wzdłużnej WGW-105 - LECH-POL Włoszczowa.
5. Zaprojektowanie i wykonanie walcowej zagniatarki progów ZWP-200 - Effector S.A. Włoszczowa
1. Press tool design - FSS POLMO-SHL Kielce, ZUK Stąporków.
2. Design and construction of two-high mill stand DUO-100 - Laboratory of metal forming PŚk
3. Design and construction of bending longitudinal mill stand WGW-90 - LECH-POL Włoszczowa.
4. Design and construction of bending longitudinal mill stand WGW-105 - LECH-POL Włoszczowa.
5. Design and construction of cylindrical crimping machine for thresholds ZWP-200 - Effector S.A. Włoszczowa
Słowa kluczoweDziedziny nauki
obróbka plastyczna, wyciskanie, ciągnienie wytłoczek, kucie matrycowe,walcowanie, ciągnienie profili, odkształcenie plastyczne, tłoczniki, matryce i oprzyrządowanie kuźnicze, maszyny technologiczne 5.2 Konstrukcja maszyn
5.3 Technologia maszyn
5.8.2 Metalurgia, odlewnictwo i przetwórstwo metali
5.14 Automatyka i robotyka


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl