Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

http://www.pftt.pl
foto

prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Stanowisko: prof. zw.
E-mail: akulicz@tu.kielce.pl
Adres: Al. 1000-lecia P.P.7, 25-314 Kielce
Telefon:0048 41 3424450
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
technologie bezwykopowej odnowy przewodów infrastruktury podziemnej
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Urządzenia do badania parametrów materiałowo-konstrukcyjnych rurociągów i przewodów kanalizacyjnych
Języki komunikacjiLanguages of communication
rosyjsji, niemiecki, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
badania rurociągów i przewodów kanalizacyjnych
Słowa kluczoweDziedziny nauki
rurociągi, przewody kanalizacyjne, ekspertyzy 5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
5.20 Inżynieria ochrony środowiska


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl