Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Arkadiusz Chrobot

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Informatyki
Stanowisko: adiunkt
E-mail: a.chrobot@tu.kielce.pl
Adres: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, budynek D, pokój 3.23, 25-314 Kielce
Telefon:41 34-24-185
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
systemy rozproszone, systemy operacyjnedistributed systems, operating systems
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
programowanie w języku C, programowanie obiektowe w języku Java, programowanie rozproszone i współbieżne, tworzenie modułów jądra dla systemu LinuxC language programming, object-oriented programming in Java, concurrent and distributed programming, Linux kernel modules development
Informacje dodatkoweAdditional information
1. A.Chrobot, M.Lasota, G.Łukawski, K.Sapiecha Distributed Memory Virtualization with the Use of SDDSfL PPAM 2011, Part II, LNCS 7204, str. 141-150, 2012
2. A.Chrobot, M.Lasota, G.Łukawski, K.Sapiecha SDDSfL vs. local disk a comparative study for Linux, Annales UMCS-Informatica AI X, 1, str. 29-3, 2010
3. A.Chrobot, G.Łukawski, K.Sapiecha Scalable Distributed Data Structures for Linux-based Multicomputer, 7th International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC 2008), str. 424-428, 2008
4. A.Chrobot, K.Sapiecha Fast Detection of Changes in Files of Data, Proceedings of the 3rd International Conference Advanced Systems and Networks: Design and Applications (ACSN 2007), str. 123-126, 2007
5. K.Sapiecha, A.Chrobot Detecting changes in environment of mobile robot, Annales UMCS Informatica AI 5, str. 401-406, 2006
6. K.Sapiecha, A.Chrobot Analiza porównawcza metod sygnaturowania obrazów, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 43, str. 149-154, 2005
1. A.Chrobot, M.Lasota, G.Łukawski, K.Sapiecha Distributed Memory Virtualization with the Use of SDDSfL PPAM 2011, Part II, LNCS 7204, p. 141-150, 2012
2. A.Chrobot, M.Lasota, G.Łukawski, K.Sapiecha SDDSfL vs. local disk a comparative study for Linux, Annales UMCS-Informatica AI X, 1, p. 29-3, 2010
3. A.Chrobot, G.Łukawski, K.Sapiecha Scalable Distributed Data Structures for Linux-based Multicomputer, 7th International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC 2008), p. 424-428, 2008
4. A.Chrobot, K.Sapiecha Fast Detection of Changes in Files of Data, Proceedings of the 3rd International Conference Advanced Systems and Networks: Design and Applications (ACSN 2007), p. 123-126, 2007
5. K.Sapiecha, A.Chrobot Detecting changes in environment of mobile robot, Annales UMCS Informatica AI 5, p. 401-406, 2006
6. K.Sapiecha, A.Chrobot Analiza porównawcza metod sygnaturowania obrazów, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 43, p. 149-154, 2005 (in Polish)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.16 Technologie informacyjne


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl