Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Janusz Knez

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko: adiunkt
E-mail: jknez@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Telefon:41 34-24-671
Strony WWW:http://tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=102001
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
hydrogeologia
modelowanie matematyczne w hydrogeologii
modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych
modele wielofazowe
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
wykonywanie modeli przepływu wód podziemnych
ocena zanieczyszczenia wód podziemnych z wykorzystaniem modeli matematycznych
modele wielofazowe
rozpoznawanie zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym
badania jakości wód podziemnych
monitoring środowiska gruntowo-wodnego
Informacje dodatkoweAdditional information
Knez J., Obara K., 2003 – Prace i badania dla oceny obecnego stanu zagrożenia ujęcia komunalnego miasta Kielc ze strony zanieczyszczenia węglowodorami PKN -ORLEN dawny (ZGPN - CPN) KIELCE BIAŁOGON. II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Białogon, Efekt ekologiczny prac rekultywacyjnych na terenie byłej bazy paliw ZGPN CPN Nr 1 w Kielcach - Białogonie, Kielce
Knez J., 2004 - Problemy związane z modelowaniem migracji zanieczyszczeń węglowodorami aromatycznymi w szczelinowo-krasowym zbiorniku wód podziemnych GZWP 417 Kielce. I Konferencja Naukowa Modelowanie przepływu wód podziemnych, Wrocław
Knez J., 2006 - Weryfikacja i walidacja modelu na podstawie znaczników środowiskowych sześciofluorku siarki SF6 i trytu wykonana w celu zwiększenia dokładności prognozy migracji zanieczyszczeń (węglowodorów aromatycznych) w szczelinowo krasowym zbiorniku wód podziemnych GZWP 417 Kielce. II Konferencja Naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych, Poznań
Knez J., 2007 - Ocena migracji benzenu w wodach podziemnych na podstawie badań modelowych w wybranym obszarze zbiornika GZWP 417 Kielce, prac. dokt. Kraków
Witczak S., Różański K., Knez J., 2007 – Seepage of pollutants through aquitard: a combined use of 3D deterministic modelling and tritium data. XXXV IAH CONGRESS, Groundwater and Ecosystem, Lisbon
Knez J., Knez D., 2009 - Rozpoznanie zanieczyszczenia wód podziemnych węglowodorami aromatycznymi w rejonie stacji paliw PKN ORLEN Kielce-Białogon, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz Tom 26 zeszyt 4
Knez J., Ludynia., A - 2010 Hydrogeological numerical model of the groundwater capture in Zagnańsk. XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, materiały konferencyjne, Poznań
Knez J., Śliwa T., Knez D., 2011 - Właściwości reologiczne zaczynów uszczelniających, Magazyn AUTOSTRADY 11/2011
Knez D., Knez J., 2011 - Influence of Drilling Direction on Wellbore Stresses, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz.
Knez J., 2013 - Groundwater modelling in the upper Bobrza river catchment area. Inżynieria i Ochrona Środowiska, NR ISSN 1505-3695, Politechnika Częstochowska.
Knez J., Knez D., 2013 - Modelling of the System for Cleaning up Free Oil Products with the Application of the MARS Simulator. AGH Drilling, Oil, Gas Quarterly, NR ISSN 2299-4157, AGH University of Science and Technology.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
hydrogeologia, sozologia, ochrona środowiska, modelowanie wód podziemnych, modele migracji zanieczyszczeń 3.5.1 Globalne, regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego
3.5.2 Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego
3.5.4 Naukowe podstawy rozwoju regionalnego i zarządzania środowiskiem
3.5.7 Ochrona zasobów glebowych i rekultywacja gleb zdegradowanych
3.5.8 Przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb
3.7.4 Geologia
5.20 Inżynieria ochrony środowiska


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl