Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

mgr inż. Aleksandra Semaniak

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko: asystent
E-mail: asemaniak@tu.kielce.pl
Adres:
Telefon:41 34 24 668
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
wycena nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, katasterreal estate appraisal, real estate management, cadastre
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski,angielskipolish, english
Informacje dodatkoweAdditional information
A.Semaniak, A.Cienciała „Survey Records in the Recovery of Expropriated and Nationalised Properties in Poland” - referat wygłoszony i opublikowany w materiałach konferencyjnych w ramach konferencji TRANSCOM 2013 – 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists, Żylina, Słowacja, 24 - 26 czerwiec 2013

R.Florek, A.Semaniak, A.Cienciała „Tradycyjne i współczesne aspekty metrologii w pomiarach katastralnych” - referat wygłoszony i opublikowany w ramach konferencji VI Kongres Metrologii, Kielce – Sandomierz, 19 - 22 czerwiec 2013
Słowa kluczoweDziedziny nauki
wycena nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, kataster 5.23 Geodezja i kartografia


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl