Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Agnieszka Bieda

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko: adiunkt
E-mail: abieda@tu.kielce.pl
Adres:
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
kataster nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne, wykonawstwo geodezyjne, wycena nieruchomościcadastre, real estate management, spatial planning, geodetic execution, property valuation
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, niemieckipolish, english, german
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
opinie związane z zainteresowaniami badawczymiopinions related to the research interests
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braklack
Słowa kluczoweDziedziny nauki
geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, kataster
geodesy and cartography, real estate management, cadastre
3.6.6 Geoinformatyka


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl