Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko: profesor zwyczajny
E-mail: jszewczyk@tu.kielce.pl
Adres: Obopólna 3/36, 30-069 Kraków
Telefon:662845958
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
geodezja i kartografia
geodezja górnicza
geometryzacja złóż
geostatystyka
geodesy and cartography
mine surveying
geometry of deposits
geostatistics
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
rosyjski
Polish
English
Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
ekspertyzy z zakresu wpływu eksploatacji górniczej
interpretacja wyników pomiarów deformacji powierzchni i budowli
zastosowania przyrządów laserowych w geodezji i górnictwie
zastosowanie pomiarów GNSS w geodezji
bazy danych i systemy informatyczne dla kopalń
geostatystyczne analizy rezultatów pomiarów
expertises in the field of mining exploitation influences
interpretations of the results of measurements of surface and structures deformations
the using of laser instruments in surveying and mining
the use of GNSS in surveying
the database and information systems for mines
geostatistical analysis of the measurement results
Informacje dodatkoweAdditional information
110 publikacji, w tym 5 książkowych110 articles including 5 books
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.21 Inżynieria Produkcji
5.23 Geodezja i kartografia


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl