Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

Teresa Front-Dąbrowska

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:
E-mail: tfdabrowska@tu.kielce.pl
Adres: Kielce
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
geomatyka, fotogrametria, planowanie przestrzenne, kataster,
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
prace geodezyjne z zakresu uprawnień zawodowych 1 i 2
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.23 Geodezja i kartografia


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl