Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr Maciej Hajdukiewicz

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko: adiunkt
E-mail: mhajdukiewicz@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 505A, 25-314 Kielce
Telefon:(41) 34 24 559, 502 598 380
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zastosowanie fotogrametrii, teledetekcji i skaningu laserowego w inwentaryzacji i modelowaniu przemian środowiska, inwentaryzowaniu stanu budowli zabytkowych i obiektów inżynierskich.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
stacja fotogrametryczna PCI Geomatica
Języki komunikacjiLanguages of communication
angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Inwentaryzowanie stanu obiektów budowlanych i inżynierskich technologią fotogrametryczną, fotogrametryczne pomiary stereoskopowe.
Informacje dodatkoweAdditional information
lista zrealizowanych projektów i publikacji na stronie http://tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=803
Słowa kluczoweDziedziny nauki
3.5.6 Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych
3.6.6 Geoinformatyka
3.6.9 Hydrologia
5.23 Geodezja i kartografia


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl