Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Agata Ludynia

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko: asystent
E-mail: aludynia@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, p. 4.17 budynek A, 25-314 Kielce
Telefon:41-34-24-562
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Mechanika gruntów i geotechnika.Soil mechanics, geotechnics.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Dyfraktometr Laserowy do pomiaru wielkości cząstek - System Helos. Pomiar cząstek metodą "na mokro" w zakresie od 0.1 µm do 87.50 µm.
Aparat Trójosiowego Ściskania - System dla próbek 38/50 mm z automatycznymi kontrolerami ciśnienia.
Laser Diffraction Particle Size Analyser. Laser diffraction sensor HELOS with measuring zone for the insertion of wet dispersers for particle size analysis from 0.1 µm to 87.50.
Automated Triaxial Testing System - for samples 38/50 mm with automatic pressure controllers.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski (preferowany), angielskiPolish (prefered), and English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analiza składu granulometrycznego (analiza sitowa + dyfraktometria laserowa).
Wyznaczanie cech fizycznych gruntu oraz granic konsystencji (Atterberga).
Analysis of the granulometric composition (sieve analysis + laser diffractometry).
Determination of the physical characteristics of the soil, consistency, and Atterberg Limits.
Informacje dodatkoweAdditional information
PUBLIKACJE:
1. Knez J., Ludynia A., 2010
“Hydrogeological numerical model of the groundwater capture in Zagnańsk”, materiały konferencyjne,
XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Poznań, 2010
2. Kozłowski T., Kurpias-Warianek K., Ludynia A., 2010
"Determining the Permeability Coefficient of Cohesive Soils Subjected to Cyclic Freezing and Thawing by Use of SEM"
Proceedings of the 6th International Congress on Environmental Geotechnics, New Delhi, India, 8-12 November, 2010
"Environmental Geotechnics for Sustainable Development", Red. Manoj Datta, R.K. Srivastava, G.V. Ramana, J.T. Shahu. Published by Vol. 2, str. 1638-1645
3. Grobelska E., Ludynia A., 2010
“The influence of sample preparation by the Laser Diffraction Method on the Particle Size Distribution Bentonite”
“Structure and Environment” – Architecture, Civil Engineering, Environmental Engineering and Energy, Red. J.Z. Piotrowski, Kielce University of Technology, No. 4/2010 Vol. 2, str. 41-47
4. Grobelska E., Ludynia A., 2011
“Application of a Laser Diffraction Method for the Determination of the Particle Size of Monoionic Bentonite”
Proceedings of the 9th European Conference of Young Research and Scientific Workers, TRANSCOM 2011, Zilina, Slovak Republic, 27-29 June 2011
Section 7 CIVIL ENGINEERING, str. 47-51
5. Grobelska E., Ludynia A., 2012
„Wpływ preparatyki próbek na rozkład granulometryczny cząstek bentonitu metodą dyfrakcji laserowej”
Monografia pt.: „Zagadnienia materiałowe w budownictwie i inżynierii środowiska”, Red. Marek Iwański, Politechnika Świętokrzyska 2012, str. 19-27
6. Ludynia A., Orman Ł., 2013
“Thermal Conductivity of Soil – Experimental Investigation”
Proceedings of the 10th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM 2013, Zilina, Slovak Republic, 24-26 June 2013
Section 7 CIVIL ENGINEERING, str. 155-157
7. Ludynia A., Orman Ł., 2013
“Preliminary tests of thermal conductivity of selected soil types”
Proceedings of the 1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013, Azores, Portugal, 24-26 April 2013
European Scientific Journal, Vol. 3, str. 416-419
KONFERENCJE:
1. XI Sympozjum Glacitektoniki oraz Geologii Polski Zachodniej, Zielona Góra, 10-11.06.2010;
2. The 9th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Zilina, Slovak Republic, 27-29 June 2011 - wygłoszony referat;
3. Seminarium Doktorantów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska, 07.05.2012 - wygłoszony referat.
4. The 10th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Zilina, Slovak Republic, 24-26 June 2013 - wygłoszony referat;
Słowa kluczoweDziedziny nauki
geotechnika, mechanika gruntów, skład granulometryczny, analiza sitowa, analiza areometryczna, dyfraktometr laserowy, granice konsystencji (Atterberga).
geotechnics, soil mechanics, granulometric composition, particle size, sieve analysis, areometric method, laser diffraction method, consistency of the soil, Atterberg Limits.
5.6 Budownictwo
5.20 Inżynieria ochrony środowiska


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl