Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Małgorzata Cholewińska

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko: asystent
E-mail: m.cholewinska@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:(41) 34 24 560
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
- automatyczny penetrometr
- automatyczny aparat do badania temperatury mieknienia asfaltu PiK
- automatyczny aparat Fraassa
- duktylometr z pomiarem siły
- lepkościomerz
- reometr zginanej belki BBR
- aparat do badania starzenia asfaltu metodą RTFOT
- aparat do badania starzenia asfaltu metodą PAV

Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
badania lepiszczy asfaltowych
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl