Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

mgr inż. Mirosław PŁAZA

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Telekomunikacji, Fotoniki i Nanomateriałów
Stanowisko: wykładowca
E-mail: m.plaza@tu.kielce.pl
Adres: Al. 1000-lecia P.P 7 budynek D. pok. 2.20, 25-315 Kielce
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Inżynieria materiałowa, nanotechnologia, elektronika, elektrotechnika, informatyka, sieci komputeroweMaterial science, nanotechnology, electronics, electrical engineering, computer science, computer network
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Spectrometr FTIR Nicolet 6700 wraz z przystawką ATR i SAGAFTIR Nicolet 6700 Spectrometer (included ATR and SAGA accessories)
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, AngielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Wykonanie oraz analiza badań FTIRPerformance and analysis of FTIR spectra
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
M. Płaza, M. Suchańska, E. Czerwosz, R. Belka, H. Wronka, J. Kęczkowska, Optyczny czujnik wodoru, Zgłoszenie patentowe nr: 406696, z dnia 30.XII.2013M. Płaza, M. Suchańska, E. Czerwosz, R. Belka, H. Wronka, J. Kęczkowska, Optical hydrogen sensor, The patent application nr: 406696, 30.XII.2013
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje

1. M. Płaza „Digitally Controlled Active Oscillator Designed by Admittance Matrix Method”, Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Elektronika”, Wydawnictwo Sigma Not, 6/2011, pp. 139-141
2. M. Płaza „Oscylator harmoniczny sterowany cyfrowo projektowany w oparciu o transmitancje wzmacniaczy operacyjnych”, Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Elektronika”, Wydawnictwo Sigma Not 3/2011, pp. 158-160
3. M. Płaza „Chosen Models of VCVS Having Parameters Set Digitally”, Proceedings of SPIE
vol. 7124, 2008, ISSN 0277-786X, ISBN 978081947xxxx, (access on-line: http://spiedigitallibrary.aip.org/dbt/dbt.jsp?KEY=PSISDG&Volume=7124&Issue=1)
4. L. Topór-Kamiński, M. Płaza „Analiza liniowa sterowanego cyfrowo oscylatora harmonicznego opartego na wzmacniaczach operacyjnych z integratorową funkcją przejścia”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria ELEKTRYKA, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Zeszyt 1(209), 2009, ISNN 1897-8827, pp. 29-36
5. L. Topór-Kamiński, M. Płaza „Bezpojemnościowy oscylator harmoniczny sterowany cyfrowo”, Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Elektronika”, Wydawnictwo Sigma Not, 10/2008, ISSN 0033-2089
6. E. Czerwosz, E. Kowalska, R Belka, J. Kęczkowska, M. Suchańska, H. Wronka,
J. Radomska, M. Płaza, J. Schmidt, Raman and SEM studies of nanocrystalline Pd-carbonaceous films, Proc. SPIE 7502, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2009, 750223 (August 05, 2009); doi:10.1117/12.837462
7. Y. Toyozawa, JE. Dmochowski, Plaza M. Quantum origin of life INTERNATIONAL JOURNAL OF ASTROBIOLOGY Volume: 7 Issue: 1, DOI:10.1017/S1473550407003965, Cambridge University Press 2008
8. A. Różowicz, M. Płaza, M. Różowicz, M. Kowalczyk „ Illumination Water Objects with Using of Fiber Optics Lighting Systems”, CEEPUS Spring School ”Engineering for the Future”, Kielce, Poland, ISBN 83-88906-26-7, 2-16.06.2005, pp. 101-107
9. V. Melnyk, M. Płaza „Intelligent Agents in Automation, Computing and Networking”, Proceedings of the International Conference CEEPUS SUMMER SCHOOL 2005 „Intelligent Control Systems”,
ISBN 80-214-2976-3, Brno, Czech Republic, 29.08-11.09.2005, pp. 61-65
10. M. Suchańska, M. Płaza „WWW nowej generacji”, Zeszyty Naukowe ELEKTRYKA nr 43, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, PL ISSN 0239-4960, 2005, pp. 187-192
11. M. Suchańska, R. Belka, J. Kęczkowska, M. Płaza „Hodowla i badania właściwości optycznych kryształów typu A2MX4”, Zeszyty Naukowe ELEKTRYKA nr 43, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, PL ISSN 0239-4960, 2005, pp. 181-186
12. M. Suchańska, A. Budziak, M. Kowalczyk, M. Płaza, M. Łucki „Układ pomiarowy do wykrywania i rejestracji drgań mechanicznych nieokresowych o niewielkich amplitudach wykorzystujący interferometr Michelsona”, Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Elektronika”, Wydawnictwo Sigma Not, ISSN 033-2089, 4/2005, pp. 28-30
13. M. Suchańska, J. Kęczkowska, R. Belka, M. Płaza, S. Kałuża „Analysis of possibility of application the wavelet transform in optical research methods”, Proceedings of SPIE, vol. 5484, ISSN 0277-786X, ISBN 9780819454157, 2004, pp. 460-466
14. M. Suchańska, S. Kałuża, R. Belka, M. Płaza, „The Optical Properties of N(CH3)4ZnCl3 and [N(C2H5)4]2ZnCl4 Crystals”, Proceedings of SPIE, vol. 4829, ISSN 0277-786X, ISBN 9780819445964, 2003, pp. 835-837
15. R. Belka, M. Suchańska, S. Kałuża, M. Płaza, J. Kęczkowska, „Investigation of interference images in ferroelectric crystals using discrete wavelet transform”, 10th International Workshop on System, Signal and Image Processing – Recent Trends in Multimedia Information Processing, Prague, Czech Republic, 10-11.09.2003, pp. 261-263
16. J. Kęczkowska, M. Płaza „Transmisja solitonowa – wpływ tłumienności światłowodów na jakość transmisji”, Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Elektronika”, Wydawnictwo Sigma Not, ISSN 0033-2089, 5/2003, pp. 17-22
17. M. Suchańska, S. Kałuża, R. Belka, M. Płaza „Possibilities and limitations of A2MX4 and AMX3 crystals growth”, Proceedings of SPIE, vol. 5036, ISSN 0277-786X, ISBN 9780819448378, 2003, pp.242-247
18. M. Suchańska, S. Kałuża, R. Belka, M. Płaza „Features of crystals with incommensurate phases”, Proceedings of SPIE, vol. 5125, ISSN 0277-786X, ISBN 9780819449856, 2003, pp. 334-338


Abstrakty konferencyjne

1. M. Płaza, J. Kęczkowska, FTIR Spectra for C-Pd nanocomposites, 9th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies – NN12, 3 - 6 July 2012, Thessaloniki, Greece
2. M. Suchańska, M. Płaza, M. Ferrari, M. Kozłowski, Refractive spectra of Pd-C nanostructural films, TCM 2012 4th International Symposium on Transparent Conductive Materials (former TCOs) – konferencja indeksowana w baize Web of Sciene
3. J. Kęczkowska, M. Płaza, Raman Spectroscopy in the Studies of Carbon-Metal nanofilms, X IKSS 2012 "Frontiers in Science & Technology of Carbon Nano-Materials", Kurtyn, Poland, June 19-25, 2012, ISBN 978-83-7798-037-8
1. M. Suchańska, M. Płaza, Metoda FTIR w badaniach nanowarstw C-Pd, XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Spektroskopowe, Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu materiałów i związków chemicznych, 25-27 maja 2011, Poznań
2. M. Płaza „The influence of the OPAMP transfer functions model on the properties of active-R oscillator” XIIth IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, 25.05-1.06.2008, Wilga, Poland
3. M. Płaza „Analysis of Chosen Voltage Controlled Voltage Source Having Parameters Set Digitally” CEEPUS CII-CZ-0031-03-0708 Summer School 2008 - Automatic Control for the 21.century, 29.06-13.07.2008, Split, Croatia
4. A. Różowicz, M. Płaza, M. Różowicz, M. Kowalczyk „Fibre Optic Lighting Systems to Illumination Water Objects as an Example the Fountain in Kielce”, 11th International Cultural and Academic Meeting of Engineering Students ICAMES 2005, Istanbul, Turkey, 7-14.05.2005, (Płyta CD)
5. R. Belka, M. Płaza, „Assymetric Cryptographic Based on Elliptic Curve”, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Pracowników Nauki ”Telekomunikacja w XXI wieku”, Kielce – Wólka Milanowska, Poland, 25-27.11.2004
6. M. Płaza, M. Łucki „Some Aspects of Laser Interferometry Method in Technical Application”, The 8th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004, Prague, Czech Republic
7. M. Suchańska, J. Kęczkowska, R. Belka, M. Płaza, S. Kałuża „Some Aspects of Using Thermooptic Effect of A2MX4 Crystals in Temperature Measurements”, 8th International Conference, Temperature 2003, Lvov, Ukraine, 17-19.09.2003
8. M. Suchańska, J. Kęczkowska, R. Belka, M. Płaza, S. Kałuża „Using of A¬¬2MX4 Crystals in Construction the Temperature Sensors”, 8th International Conference, Temperature 2003, Lvov, Ukraine, 17-19.09.2003
9. M. Suchańska, S. Kałuża, R. Belka, M. Płaza – „The Optical Properties of N(CH3)4ZnCl3 and [N(C2H5)4]2ZnCl4 Crystals”, 19th Congress of the International Commission of Optics, Firenze, Italy, 25-30. 08. 2003
10. M. Płaza, J. Kęczkowska „Crystallizer to grow ferroelectric crystals using of water solution method”, The 7th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2003, Prague, Czech Republic, 22.05.2003
11. M. Płaza, M. Łucki „Some Aspects of Laser Interferometry Application in Measurements of not Electric Physical Quantities”, III Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki ”Telekomunikacja w XXI wieku”, Kielce – Wólka Milanowska, Poland, 28-29.11.2003
12. M. Płaza „Methods of Ferroelectric A2MX4 and AMX3 Crystals Investigation”, III Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki ”Telekomunikacja w XXI wieku”, Kielce – Wólka Milanowska, Poland, 28-29.11.2003
13. J. Kęczkowska, M. Płaza „Transmisja solitonowa”, II Studencka Konferencja Naukowa ”Telekomunikacja w XXI wieku”, Kielce, Poland, 28-30.11.2002
14. M. Suchańska, S. Kałuża, R. Belka, M. Płaza „Possibilities and limitations of A2MX4 and AMX3 crystals growth”, The 4th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Prague, Czech Republic, 26-29.05.2002, pp. 79
15. M. Płaza „Pamięci optyczne”, XI Sesja Studenckich Kół Naukowych Akademii Świętokrzyskiej „Człowiek i jego środowisko”, Kielce, 23-24.04.2002
16. B. Budzynowska, M. Płaza, P. Wrona „Wykorzystanie światła w telekomunikacji”, Zeszyt Studenckiego Ruchu Naukowego nr 7, P.157-166 – Materiały Sesji Studenckich Kół Naukowych Szydłowiec 20-22.04.2001, Kielce 2002
17. M. Płaza, D. Jalowski „Metody optyczne zapisu i odczytu informacji” Studencka Konferencja Naukowa, „Telekomunikacja w XXI wieku”, Kielce, Polska, 29.11-01.12 2001
18. M. Płaza, G. Chycki, P. Wrona „Kryształy ferroelektryczne – nowy materiał do kodowania informacji”, Studencka Konferencja Naukowa, Telekomunikacja w XXI wieku, Kielce, Polska, 29.11-01.12 2001


Uczestnictwo w Komitetach Organizacyjnych Konferencji Naukowych

1. Komitet organizacyjny Międzynarodowej Szkoły CEEPUS Spring School – Kielce 2005 „Engineering for the Future”, Kielce, kwiecień – czerwiec 2005
2. Komitet organizacyjny Konferencji Naukowej „Aktualne problemy w elektrotechnice i informatyce”, Kielce, marzec – czerwiec 2005
3. Komitet organizacyjny Międzynarodowej Szkoły CEEPUS WINTER SCHOOL – KIELCE 2002 „New Trends in Telecommunications”, Kielce, wrzesień – grudzień 2002
4. Komitet organizacyjny od I do V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Pracowników Nauki „Telekomunikacja w XXI wieku”, Kielce, wrzesień – grudzień 2001,2002, 2003, 2004, 2005

Uczestnictwo w projektach i grantach naukowych / staże zagraniczne

1. Institute for Photonics and Nanotechnologies, CNR Unità di Trento, Via alla Cascata, 56/C 38100 Povo, Trento, Italy (14-27. 05. 2012) staż zagraniczny
2. Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych, Priorytetu 1, Działanie 1.3 PO IG, Poddziałanie 1.3.1, zgodnie z umową Nr UDA-POIG.01.03.01-14-071/08-00
3. Charakteryzacja materiałów nanoporowatych układu C–Pd, Program COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) nr 264/07 COST Action MP0702: Towards Functional Sub-Wavelength Photonic Structures
4. Zimne emitery elektronów oparte o nanostrukturalne warstwy węglowe, MNT ERA –Net TRANSNATIONAL CALL 2008

Nagrody / wyróżnienia

1. Laureat II edycji Konkursu „Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców”, organizowanego przez Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce (marzec 2013)
2. Zespołowa nagroda Rektora III stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne, 2009
3. Zespołowa nagroda Rektora III stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne, 2008
4. List gratulacyjny Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach za prace w komitecie organizacyjnym III i IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Pracowników Nauki „Telekomunikacja w XXI wieku” – styczeń 2003 i 2005
5. Dyplom i referencje za wykonanie projektu i realizację strukturalnej sieci komputerowej dla potrzeb mieszkańców DS. Politechniki Świętokrzyskiej nr 3 „Bartek” – maj 2003
6. I miejsce w Zawodach Drużyn Ratowniczych – Udzielanie pierwszej pomocy (na szczeblu regionalnym) – 1994
7. I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur europejski’96” – 1996

Uzyskane certyfikaty i uprawnienia

1. Cisco CCNA – uprawnienie instruktorskie – 2009
2. Cisco CCNA Security – uprawnienia instruktorskie – 2012
Publications

1. M. Płaza „Digitally Controlled Active Oscillator Designed by Admittance Matrix Method”, Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Elektronika”, Wydawnictwo Sigma Not, 6/2011, pp. 139-141
2. M. Płaza „Oscylator harmoniczny sterowany cyfrowo projektowany w oparciu o transmitancje wzmacniaczy operacyjnych”, Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Elektronika”, Wydawnictwo Sigma Not 3/2011, pp. 158-160
3. M. Płaza „Chosen Models of VCVS Having Parameters Set Digitally”, Proceedings of SPIE
vol. 7124, 2008, ISSN 0277-786X, ISBN 978081947xxxx, (access on-line: http://spiedigitallibrary.aip.org/dbt/dbt.jsp?KEY=PSISDG&Volume=7124&Issue=1)
4. L. Topór-Kamiński, M. Płaza „Analiza liniowa sterowanego cyfrowo oscylatora harmonicznego opartego na wzmacniaczach operacyjnych z integratorową funkcją przejścia”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria ELEKTRYKA, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Zeszyt 1(209), 2009, ISNN 1897-8827, pp. 29-36
5. L. Topór-Kamiński, M. Płaza „Bezpojemnościowy oscylator harmoniczny sterowany cyfrowo”, Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Elektronika”, Wydawnictwo Sigma Not, 10/2008, ISSN 0033-2089
6. E. Czerwosz, E. Kowalska, R Belka, J. Kęczkowska, M. Suchańska, H. Wronka,
J. Radomska, M. Płaza, J. Schmidt, Raman and SEM studies of nanocrystalline Pd-carbonaceous films, Proc. SPIE 7502, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2009, 750223 (August 05, 2009); doi:10.1117/12.837462
7. Y. Toyozawa, JE. Dmochowski, Plaza M. Quantum origin of life INTERNATIONAL JOURNAL OF ASTROBIOLOGY Volume: 7 Issue: 1, DOI:10.1017/S1473550407003965, Cambridge University Press 2008
8. A. Różowicz, M. Płaza, M. Różowicz, M. Kowalczyk „ Illumination Water Objects with Using of Fiber Optics Lighting Systems”, CEEPUS Spring School ”Engineering for the Future”, Kielce, Poland, ISBN 83-88906-26-7, 2-16.06.2005, pp. 101-107
9. V. Melnyk, M. Płaza „Intelligent Agents in Automation, Computing and Networking”, Proceedings of the International Conference CEEPUS SUMMER SCHOOL 2005 „Intelligent Control Systems”,
ISBN 80-214-2976-3, Brno, Czech Republic, 29.08-11.09.2005, pp. 61-65
10. M. Suchańska, M. Płaza „WWW nowej generacji”, Zeszyty Naukowe ELEKTRYKA nr 43, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, PL ISSN 0239-4960, 2005, pp. 187-192
11. M. Suchańska, R. Belka, J. Kęczkowska, M. Płaza „Hodowla i badania właściwości optycznych kryształów typu A2MX4”, Zeszyty Naukowe ELEKTRYKA nr 43, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, PL ISSN 0239-4960, 2005, pp. 181-186
12. M. Suchańska, A. Budziak, M. Kowalczyk, M. Płaza, M. Łucki „Układ pomiarowy do wykrywania i rejestracji drgań mechanicznych nieokresowych o niewielkich amplitudach wykorzystujący interferometr Michelsona”, Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Elektronika”, Wydawnictwo Sigma Not, ISSN 033-2089, 4/2005, pp. 28-30
13. M. Suchańska, J. Kęczkowska, R. Belka, M. Płaza, S. Kałuża „Analysis of possibility of application the wavelet transform in optical research methods”, Proceedings of SPIE, vol. 5484, ISSN 0277-786X, ISBN 9780819454157, 2004, pp. 460-466
14. M. Suchańska, S. Kałuża, R. Belka, M. Płaza, „The Optical Properties of N(CH3)4ZnCl3 and [N(C2H5)4]2ZnCl4 Crystals”, Proceedings of SPIE, vol. 4829, ISSN 0277-786X, ISBN 9780819445964, 2003, pp. 835-837
15. R. Belka, M. Suchańska, S. Kałuża, M. Płaza, J. Kęczkowska, „Investigation of interference images in ferroelectric crystals using discrete wavelet transform”, 10th International Workshop on System, Signal and Image Processing – Recent Trends in Multimedia Information Processing, Prague, Czech Republic, 10-11.09.2003, pp. 261-263
16. J. Kęczkowska, M. Płaza „Transmisja solitonowa – wpływ tłumienności światłowodów na jakość transmisji”, Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Elektronika”, Wydawnictwo Sigma Not, ISSN 0033-2089, 5/2003, pp. 17-22
17. M. Suchańska, S. Kałuża, R. Belka, M. Płaza „Possibilities and limitations of A2MX4 and AMX3 crystals growth”, Proceedings of SPIE, vol. 5036, ISSN 0277-786X, ISBN 9780819448378, 2003, pp.242-247
18. M. Suchańska, S. Kałuża, R. Belka, M. Płaza „Features of crystals with incommensurate phases”, Proceedings of SPIE, vol. 5125, ISSN 0277-786X, ISBN 9780819449856, 2003, pp. 334-338


Abstracts

1. M. Płaza, J. Kęczkowska, FTIR Spectra for C-Pd nanocomposites, 9th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies – NN12, 3 - 6 July 2012, Thessaloniki, Greece
2. M. Suchańska, M. Płaza, M. Ferrari, M. Kozłowski, Refractive spectra of Pd-C nanostructural films, TCM 2012 4th International Symposium on Transparent Conductive Materials (former TCOs) – konferencja indeksowana w baize Web of Sciene
3. J. Kęczkowska, M. Płaza, Raman Spectroscopy in the Studies of Carbon-Metal nanofilms, X IKSS 2012 "Frontiers in Science & Technology of Carbon Nano-Materials", Kurtyn, Poland, June 19-25, 2012, ISBN 978-83-7798-037-8
1. M. Suchańska, M. Płaza, Metoda FTIR w badaniach nanowarstw C-Pd, XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Spektroskopowe, Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu materiałów i związków chemicznych, 25-27 maja 2011, Poznań
2. M. Płaza „The influence of the OPAMP transfer functions model on the properties of active-R oscillator” XIIth IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, 25.05-1.06.2008, Wilga, Poland
3. M. Płaza „Analysis of Chosen Voltage Controlled Voltage Source Having Parameters Set Digitally” CEEPUS CII-CZ-0031-03-0708 Summer School 2008 - Automatic Control for the 21.century, 29.06-13.07.2008, Split, Croatia
4. A. Różowicz, M. Płaza, M. Różowicz, M. Kowalczyk „Fibre Optic Lighting Systems to Illumination Water Objects as an Example the Fountain in Kielce”, 11th International Cultural and Academic Meeting of Engineering Students ICAMES 2005, Istanbul, Turkey, 7-14.05.2005, (Płyta CD)
5. R. Belka, M. Płaza, „Assymetric Cryptographic Based on Elliptic Curve”, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Pracowników Nauki ”Telekomunikacja w XXI wieku”, Kielce – Wólka Milanowska, Poland, 25-27.11.2004
6. M. Płaza, M. Łucki „Some Aspects of Laser Interferometry Method in Technical Application”, The 8th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004, Prague, Czech Republic
7. M. Suchańska, J. Kęczkowska, R. Belka, M. Płaza, S. Kałuża „Some Aspects of Using Thermooptic Effect of A2MX4 Crystals in Temperature Measurements”, 8th International Conference, Temperature 2003, Lvov, Ukraine, 17-19.09.2003
8. M. Suchańska, J. Kęczkowska, R. Belka, M. Płaza, S. Kałuża „Using of A¬¬2MX4 Crystals in Construction the Temperature Sensors”, 8th International Conference, Temperature 2003, Lvov, Ukraine, 17-19.09.2003
9. M. Suchańska, S. Kałuża, R. Belka, M. Płaza – „The Optical Properties of N(CH3)4ZnCl3 and [N(C2H5)4]2ZnCl4 Crystals”, 19th Congress of the International Commission of Optics, Firenze, Italy, 25-30. 08. 2003
10. M. Płaza, J. Kęczkowska „Crystallizer to grow ferroelectric crystals using of water solution method”, The 7th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2003, Prague, Czech Republic, 22.05.2003
11. M. Płaza, M. Łucki „Some Aspects of Laser Interferometry Application in Measurements of not Electric Physical Quantities”, III Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki ”Telekomunikacja w XXI wieku”, Kielce – Wólka Milanowska, Poland, 28-29.11.2003
12. M. Płaza „Methods of Ferroelectric A2MX4 and AMX3 Crystals Investigation”, III Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki ”Telekomunikacja w XXI wieku”, Kielce – Wólka Milanowska, Poland, 28-29.11.2003
13. J. Kęczkowska, M. Płaza „Transmisja solitonowa”, II Studencka Konferencja Naukowa ”Telekomunikacja w XXI wieku”, Kielce, Poland, 28-30.11.2002
14. M. Suchańska, S. Kałuża, R. Belka, M. Płaza „Possibilities and limitations of A2MX4 and AMX3 crystals growth”, The 4th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Prague, Czech Republic, 26-29.05.2002, pp. 79
15. M. Płaza „Pamięci optyczne”, XI Sesja Studenckich Kół Naukowych Akademii Świętokrzyskiej „Człowiek i jego środowisko”, Kielce, 23-24.04.2002
16. B. Budzynowska, M. Płaza, P. Wrona „Wykorzystanie światła w telekomunikacji”, Zeszyt Studenckiego Ruchu Naukowego nr 7, P.157-166 – Materiały Sesji Studenckich Kół Naukowych Szydłowiec 20-22.04.2001, Kielce 2002
17. M. Płaza, D. Jalowski „Metody optyczne zapisu i odczytu informacji” Studencka Konferencja Naukowa, „Telekomunikacja w XXI wieku”, Kielce, Polska, 29.11-01.12 2001
18. M. Płaza, G. Chycki, P. Wrona „Kryształy ferroelektryczne – nowy materiał do kodowania informacji”, Studencka Konferencja Naukowa, Telekomunikacja w XXI wieku, Kielce, Polska, 29.11-01.12 2001


Organizing committees of conferences

1. CEEPUS Spring School – Kielce 2005 „Engineering for the Future”, Kielce, kwiecień – czerwiec 2005
2. Aktualne problemy w elektrotechnice i informatyce”, Kielce, marzec – czerwiec 2005
3. CEEPUS WINTER SCHOOL – KIELCE 2002 „New Trends in Telecommunications”, Kielce, wrzesień – grudzień 2002
4. I - V SCIENTIFIC CONFERENCE FOR STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS "TELECOMMUNICATION IN XXI CENTURY", Kielce, wrzesień – grudzień 2001,2002, 2003, 2004, 2005

Projects

1. Institute for Photonics and Nanotechnologies, CNR Unità di Trento, Via alla Cascata, 56/C 38100 Povo, Trento, Italy (14-27. 05. 2012) staż zagraniczny
2. Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych, Priorytetu 1, Działanie 1.3 PO IG, Poddziałanie 1.3.1, zgodnie z umową Nr UDA-POIG.01.03.01-14-071/08-00
3. Charakteryzacja materiałów nanoporowatych układu C–Pd, Program COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) nr 264/07 COST Action MP0702: Towards Functional Sub-Wavelength Photonic Structures
4. Zimne emitery elektronów oparte o nanostrukturalne warstwy węglowe, MNT ERA –Net TRANSNATIONAL CALL 2008


Certyficates

1. Cisco CCNA – Instructor – 2009
2. Cisco CCNA Security – Instructor – 2012
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Inżynieria materiałowa, nanotechnologia, elektronika, elektrotechnika, informatyka, sieci komputerowe 5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
5.10 Elektrotechnika
5.15 Elektronika
5.16 Technologie informacyjne
5.17 Telekomunikacja
5.18 Technika w medycynie


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl