Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr Medard Makrenek

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Fizyki
Stanowisko: starszy wykładowca
E-mail: fizmm@tu.kielce.pl
Adres: Kielce
Telefon:41 3424383
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
nowe materiały i technologie cienkich warstw, dynamika molekularna fac ciekłokrystalicznychnew materials and technology of thin films, molecular dynamics of liquid crystalline phases
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Nanotwardościomierz, mikroskop metalograficznynanoindenter, metallographic microscope
Języki komunikacjiLanguages of communication
j. polskie, j. angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
badanie własności fizycznych i mechanicznych cienkich warstw powstałych technikami thermal spray technologystudy of physical and mechanical properties of thin layers obtained by thermal spray techniques
Słowa kluczoweDziedziny nauki
thermal spray process, nanostructure, nanohardness, nanoindentation 2.2 Fizyka
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl