Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr hab. inż. Sławomir Spadło

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko: profesor nadzwyczajny
E-mail: sspadlo@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiaclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Telefon:41 3424517
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Technologia wytwarzania amunicji i zapalników, niekonwencjonalne technologie wytwarzania (obróbka elektroerozyjna, obróbka ścierno-elektrchemiczna), obróbki wykończeniowa, modyfikowanie warstwy wierzchniej w warunkach wyładowań elektrycznych.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Obrabiarka strumieniowo-ścierna, urządzenie do obróbki wibrościernej, obrabiarka elektroerozyjna EDM, obrabiarka do obróbki ścierno-elektrochemicznej, mikroskop skaningowy, mikroskop świetlny metalograficzny, aparatura do badań nieniszczących materiałów, aparatura do badań właściwości mechanicznych materiałów
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie i wytwarzanie unikatowych urządzeń technologicznych oraz badawczych.
Badania właściwości materiałów
Opracowywanie konstrukcji i technologii amunicji.
Opracowywanie procesów technologicznych w zakresie obróbki elektroerozyjnej (EDM), wodno-ściernej (AWJM), obróbek wykończeniowych (w tm wygładzania, polerowania, usuwania zadziorów), ostrzenie ściernic supertwardzych.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Spadło S.: Sposób obróbki gładkościowej powierzchni, zwłaszcza o złożonych kształtach. Patent PL 172559
Nowicki B., Pierzynowski R., Spadło S.: Sposób wytwarzania warstw wierzchnich przy pomocy wyładowań elektrycznych. Patent PL 183045
Spadło S., Sadłowski J., Tuśnio J. Fusik M., Kobierski Z., Moskalewicz M. Układ zabezpieczająco-uzbrajający zapalników elektronicznych. Zgłoszenie patentowe nr 347759 9/02 (patent udzielony bez wniesienia opłaty za okres ochronny)
dwa z głoszenia patentowe
Informacje dodatkoweAdditional information
Spadło S.: Comparative studies of brush electrodischarge machining with electrodes of alloy steel and tungsten. Advanced Manufacturing Systems and Technology, International Centre for Mechanical Sciences (CISM), Courses and Lectures - No.437, Springer – Veralag Wien New York, 2002, pp. 515-524.
Spadło S.: Experimental investigations of the brush electro-discharge mechanical machining process – BEDMM. Advances in Manufacturing Science and Technology. Quarterly Polish Academy of Science and Technology Vol. 25 No. 3, 2001, pp. 117-135.
Spadło S.: Experimental investigations of the brush electro-discharge mechanical machining process – BEDMM. Advances in Manufacturing Science and Technology. Quarterly Polish Academy of Science and Technology Vol. 25 No. 3, 2001, pp. 117-135.
Nowicki B., Pierzynowski R., Spadło S: Comparative Investigation Into The Brush Electrodischarge Alloying With The Electrodes Of Alloy Steel And Tungsten. International Journal for Manufacturing Science and Technology Vol. 4, No. 2003(1). ISSN 1524-1548, pp. 44-54
Nowicki B., Pierzynowski R., Spadło S.: The superficial layer of parts machined by brush electro discharge mechanical machining (BEDMM). Journal Engineering Manufacture. Vol. 218 part B, 2004. 0954-4054 pp. 9-15.
Spadło S.: The analysis of brushing tool characteristics. Archives of Civil and Mechanical Engineering. Quarterly Polish Academy of Sciences, Committee of Civil and Mechanical Engineering. Vol. IV, No. 4/2004, pp. 27-40.
Nowicki B., Pierzynowski R., Spadło S.: Investigation of electro-discharge mechanical dressing (EDMD) of diamond abrasive wheels with conductive bonds using brush electrodes. Journal Engineering Manufacture. Vol. 219 part B, 2005. pp. 1-8.
Nowicki B., Pierzynowski R., Spadło S.:– Brush Electro-Discharge Mechanical Dressing of Ultra Hard Abrasive Wheels . Advances in Manufacturing Science and Technology. Quarterly Polish Academy of Science and Technology Vol. 30 No. 1, 2006, pp. 13 -28.
Koruba Z., Spadło S.: Analysis of Ballistic Trajectories of Illuminating Rockets With Electronic Fuse Fitted with Safety System. Polish J. of Environmental Studies Vol. 16, No 4B (2007), pp 96-98
Spadło S.: Diagnosing adhesive joints in laminar composites by ultrasonic flaw detection method. Ultrasound Vol. 64, No.2. Kaunas, Lithuania 2009. pp. 7-11
Spadło S., Dudek D.: Investigation of the shape accuracy of cylindrical holes machined by EDM process. Journal of Machine Engineering. Vol. 12, No. 2, 2012, pp. 98-104
S. Spadło, J. Kozak, P. Młynarczyk: Mathematical modelling of the electrical discharge mechanical alloying process. Procedia CIRP Vol. 6 (2013) pp. 423–427 Elsevier 2013.
Spadło S., Młynarczyk P.: Investigation of The Surface Quality Alloying with the Electrodes of Chromium-Nickel Steel. STRUCTURE AND ENVIRONMENT, Vol 4, 2013, Kielce
Słowa kluczoweDziedziny nauki
budowa maszyn, technologia maszyn, konstrukcja zapalników, konstrukcja amunicji, obróbka elektroerozyjna, obróbka strumieniowo-scierna, obróbki wykończeniowe, warstwa wierzchnia, badania nieniszczące 5.2 Konstrukcja maszyn
5.3 Technologia maszyn
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
5.12 Technika cieplna


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl