Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr hab. inż. Jerzy Bochnia

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko: prof. PŚk
E-mail: jbochnia@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:41 3424756
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Technologie przyrostowe, szybkie prototypowanie, badania właściwości mechanicznych materiałów, przyrządy i uchwyty obróbkowe, procesy produkcyjne, technologia budowy maszyn i techniki wytwarzania.additive technology, rapid prototyping, mechanical properties research, work holders, production processes, mechanical engineering and manufacturing techniques.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
a) maszyna do wykonywania modeli przestrzennych (drukarka 3D) – ZPrinter 650, materiał wejściowy (budulcowy) – proszek ceramiczny, metoda wiązania – wstępne spajanie lepiszczem i końcowe utwardzanie żywicą epoksydową lub solą Epsom Salt.

b) maszyna do wykonywania modeli przestrzennych (drukarka 3D) – Connex 350, materiał wejściowy (budulcowy) – żywica fotoutwardzalna, metoda wiązania – naświetlanie światłem HV.

c) maszyna do wykonywania modeli przestrzennych (drukarka 3D) – Formiga P100, materiał wejściowy (budulcowy) – proszek polimerowy, metoda wiązania – spiekanie laserowe.

d) maszyna wytrzymałościowa – Inspekt mini (zakres 3 kN) z oprogramowaniem Labmaster.

e) mikroskop stereoskopowy K-400 – przeznaczony do badania struktur materiałów wykonywanych technologiami przyrostowymi. Wyposażony w kamerę mikroskopową i oprogramowanie do sterowania powiększeniem, filtrami zapisem i obróbką obrazu..
Języki komunikacjiLanguages of communication
polskipolish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania właściwości mechanicznych materiałów zwłaszcza otrzymywanych technologiami przyrostowymi 3D.
Konsultacje i doradztwo w zakresie: technologii przyrostowych 3D, technologii budowy maszyn i technik wytwarzania, procesów produkcyjnych, przyrządów i uchwytów obróbkowych.
Research of the mechanical properties of materials in particular received with application of 3D additive technologies.
Consultancy in the field of: 3D additive technologies, mechanical engineering and manufacturing techniques, production processes, machining holders and fixtures.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Patenty

1. Bochnia J., Kundera Cz., Matecki K.: Modułowe uszczelnienie mechaniczne stykowe do maszyn wirnikowych, patent: PL 199534, 2008.
2. Kundera Cz., Bochnia J., Matecki K.: Głowica pomiarowa do badania parametrów pracy bezstykowego uszczelnienia czołowego, patent PL 205295 B1, 2009.
3. Kundera Cz., Bochnia J.: Podwójne uszczelnienie czołowe, patent: PL 205433 B1, 2009.
4. Bochnia J., Matecki K.: Głowica do pomiaru sił dociskających oraz momentu tarcia, zwłaszcza w skojarzeniu ciernym pierścieni ślizgowych uszczelnień czołowych, patent: PL 206039 B1, 2010.
5. Kundera Cz., Bochnia J., Matecki K.: Głowica pomiarowa do badania parametrów pracy uszczelnienia czołowego; patent PL 214216 B1, 2012.

Zgłoszenia patentowe

1. Błasiak S., Bochnia J., Łaski P., Takosoglu J.: Mechaniczne uszczelnienie obrotowe, zgłoszenie patentowe A1 397926, 2012.
2. Bochnia J., Kozior T.: Trzpień tokarski, zgłoszenie patentowe A1 406330, 2013.
3. Bochnia J., Kozior T. Trzpień tokarski nastawny, zgłoszenie patentowe A1 404740, 2013.

Informacje dodatkoweAdditional information
artykuły w czasopiśmie z listy JCR

1. Adamczak St., Bochnia J., Kundera Cz.: Stress and strain measurements in static tensile tests Metrology and Measurement Systems; 2012, No. 3, Vol. XIX, pp. 531-540.
2. Adamczak St., Bochnia J., Kaczmarska B.: Estimating the uncertainty of tensile strength measurment for a photocured material produced by additive manufacturing, Metrology and Measurement Systems, 2014
3. Kundera Cz., Bochnia J.: Investigating the stress relaxation of photopolymer O-ring seal models, Rapid Prototyping Journal, 2014, 533-540.artykuły w czasopiśmie

1. Rudol F., Bochnia J., Kundera Cz.: Odporność na zużycie ścierne materiałów węglografitowych. Przegląd Mechaniczny nr 21-22, 1981.
2. Rudol F., Bochnia J., Kundera Cz.: Własności filmu ciernego występującego w procesie tarcia ślizgowego. Przegląd Mechaniczny nr 18, 1982.
3. Rudol F., Bochnia J.: Korelacje między niektórymi własnościami mechanicznymi stali 50H a parametrami kształtu odcisku stożka Rockwella. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Mechanika nr 30, 1984.
4. Bochnia J.: Ocena niektórych właściwości mechanicznych wybranych materiałów na podstawie zmian kształtu odcisku stożka. Zeszyty Naukowe WSI Radom, Mechanika nr 12, Radom 1986.
5. Bochnia J.: Ocena niektórych właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych na podstawie zmian kształtu odcisku stożka. Problemy Eksploatacji 3/92, MCNEMT Radom 1992.
6. Bochnia J., Kundera Cz.: Materiały kompozytowe na pierścienie uszczelniające. Sterowanie i Napęd Hydrauliczny, nr 2, Wrocław 1995.
7. Bochnia J.: Metoda oceny właściwości mechanicznych materiałów na podstawie ich lokalnego odkształcenia. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 55, Kielce 1995.
8. Bochnia J., Kundera Cz.: Badania materiałów kompozytowych na bazie PTFE. Mechanika nr 55, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1995.
9. Sobociński R., Swat M., Bochnia J.: Badania reaktorów katalitycznych, Problemy Eksploatacji 2/97, Radom 1997.
10. Bochnia J., Kundera Cz.: Materiały kompozytowe PTFE - optymalizacja składu i właściwości mechaniczne, Maszyny Górnicze nr 5/76, str. 17-23, Gliwice 1998.
11. Bochnia J.: Wyznaczanie i analiza charakterystyk wciskania wgłębników w materiał. Problemy Eksploatacji 1/99, str.19-29, Radom 1999.
12. Bochnia J., Matecki K.: Stanowisko SUM-01 do badania mechanicznych uszczelnień czołowych. Problemy Eksploatacji 4/99, str. 275-283, Radom 1999.
13. Osuch-Słomka E., Rogowska R., Bochnia J., Matecki K.: Badania wybranych fizykochemicznych, tribologicznych i mechanicznych właściwości materiałów stosowanych na elementy uszczelnień mechanicznych. Problemy Eksploatacji 1/2001, ISSN 1232-9312, str.71-81.
14. Bochnia J., Giesko T., Majcher A., Matecki K., Rogowska R., Samborski T., Wójcicki T.,: Metoda i Urządzenie do pomiaru kąta zwilżania i napięć międzyfazowych. Problemy Eksploatacji 2/2001, ISSN 1232-9312, str.15-27.
15. Bochnia J., Kundera Cz.: Model konstrukcyjny uszczelnienia modułowego i jego weryfikacja eksperymentalna. Problemy Eksploatacji 2/2001, ISSN 1232-9312, str. 27-39.
16. Bochnia J., Osuch-Słomka E., Matecki K.: Możliwość zastosowania nylonów konstrukcyjnych na pierścienie ślizgowe uszczelnień czołowych. Problemy Eksploatacji 2/2001, ISSN 1232-9312, str.39-49.
17. Bochnia J., Kundera Cz., Matecki K., Moduł uszczelnienia czołowego z zamiennymi pierścieniami ślizgowymi. Tribologia, ISSN 0208-7774, nr 3/2001, str. 247-257.
18. Bochnia J.: Model dynamiczny uszczelnienia czołowego stykowego z uwzględnieniem różnych właściwości materiałowych pierścienia podatnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - Mechanika 74, PL ISSN 0239-4979, Kielce 2001, str 17-24.
19. Bochnia J, Matecki K.: Zagadnienie stanu granicznego w badaniach modeli uszczelnień czołowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 74, Kielce 2001, s. 25-34.
20. Bochnia J., Matecki K.: Wyznaczanie parametrów pracy pierścieni ślizgowych modeli uszczelnień czołowych w warunkach dolnego stanu granicznego. Tribologia, 5/2002, str. 1341-1351.
21. Bochnia J.: Model dynamiczny uszczelnienia czołowego z pierścieniem ślizgowym o nieliniowej sprężystości. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 197, Mechanika z. 60 Problemy Dynamiki Konstrukcji, Rzeszów 2002, str.27-33.
22. Bochnia J., Matecki K.: Statyczna próba rozciągania w świetle normy PN-EN 10002-1+AC1. Problemy Eksploatacji 3/2002.
23. Bochnia J.: Wyznaczanie modułu Younga na podstawie statycznych prób wciskania stożka. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol.22 nr 2, Poznań 2002, str. 41-48.
24. Bochnia J., Matecki K.: Szacowanie niepewności pomiarów w statycznej próbie rozciągania. Problemy Eksploatacji 1/2003.
25. Bochnia J., Osiecki J.W.: Model dynamiki uszczelnienia czołowego uwzględniający właściwości reologiczne pierścienia ślizgowego, Problemy Eksploatacji 2/2004.
26. Kundera Cz., Bochnia J.: Modelowanie eksperymentalne aktywnego uszczelnienia czołowego. Hydraulika i Pneumatyka 6/2004 str.29-30.
27. Bochnia J.: Uszczelnienie czołowe jako obiekt badań interdyscyplinarnych, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2005.
28. Bochnia J.: Wpływ właściwości mechanicznych materiału uszczelnienia na parametry jego pracy, XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna HERVICON 2008, Zeszyty Naukowe PŚ nr 10, Kielce 2008.
29. Bochnia J.: Modelowanie właściwości mechanicznych materiałów w obliczeniach inżynierskich, Zeszyty Naukowe PŚ Budowa i Eksploatacja Maszyn, nr 13, s. 50-55, 2009.
30. Błasiak S., Kundera Cz., Bochnia J.: Model sterowania uszczelnieniem bezstykowym przy zastosowaniu sztucznej sieci neuronowej. Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011.
31. Bochnia J.: Problemy obliczeń wytrzymałościowych rurociągów gazowych. Instal nr 9, 2011.
32. Błasiak Sł., Kundera Cz., Bochnia J.; A Numerical Analysis of the Temperature Distributions in Face Sealing Rings; 2012, Book Series: Procedia Engineering Volume: 39 Pages: 366-378.
33. Bochnia J.: Ideal Material Models for Engineering Calculations, 2012, Book Series: Procedia Engineering Volume: 39 Pages: 98-110.
34. Adamczak St., Bochnia J., Kaczmarska B.: Badanie wytrzymałości na rozciąganie próbek kształtowanych przyrostowo z materiału fotoutwardzalnego, Mechanik, 2014.
35.Adamczak St., Błasiak S., Bochnia J.: Pomiary wielkości geometrycznych modeli kształtowanych przyrostowo z zastosowaniem skanera 3D, Mechanik, 2014.

Artykuły konferencyjne

1. Kundera Cz., Bochnia J.: Wpływ podatnej obudowy pierścienia na dynamikę stykowego uszczelnienia czołowego, VIII Międzynarodowa Konferencja - Uszczelnienia i technika uszczelniania w maszynach i urządzeniach, Wrocław - Polanica, 1998.
2. Bochnia J.: PTFE composite materials for sliding rings of seals. Hervicon-99, Tom 1, str.280-286, Sumy - Ukraina 1999.
3. Bochnia J.: Method of estimate mechanical materials property on the basis the local strain. 4-th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers in Lviv. 19-21 May, 1999.
4. Bochnia J., Matecki K.: Stanowisko do badania uszczelnień mechanicznych czołowych. IX Konferencja Cylinder 99 “Badanie, konstrukcja, wytwarzanie, eksploatacja układów hydraulicznych”, str.17-23, Zakopane 1999.
5. Bochnia J., Kundera Cz.: “Model dynamiczny uszczelnienia czołowego z regulowanymi parametrami”. Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów, s. 331 – 337, Warszawa – Jachranka, wrzesień 2000r,
6. Bochnia J., Kundera Cz.: “Model dynamiczny uszczelnienia czołowego z uwzględnieniem właściwości sprężysto – tłumiących pierścienia podatnego”. X Konferencja Cylinder 2000 – Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych. Szczyrk 2000r,
7. Bochnia J., Matecki K.: Badania parametrów pracy pierścieni ślizgowych uszczelnień czołowych na stanowisku SUM-1. IX Międzynarodowa Konferencja Uszczelnienia i Technika Uszczelniania Maszyn i Urządzeń, ISBN 83-87982-70-9, str.201-208, Wrocław - Polanica 2001
8. Bochnia J.: Dynamic model of head sealing with consideration of different material properties of a flexible ring. 10-th International Conference HERVICON-2002, ISBN 966-7668-84-3, tom 1, Sumy State 2002, page 131-140.
9. Matecki K., Kundera Cz., Bochnia J.: Method of testing work parameters of sealing rings. 10-th International Conference HERVICON-2002, ISBN 966-7668-84-3, tom 1, Sumy State 2002, page 216-233.
10. Kundera Cz., Bochnia J., Matecki K.:Dynamik behavior of noncontacting face seals – comparison of design configurations. 10-th International Conference HERVICON-2002, ISBN 966-7668-84-3, tom 1, Sumy State 2002, page 173-186.
11. Bochnia J.: Wpływ właściwości mechanicznych pierścienia ślizgowego na dynamikę uszczelnieia czołowego. I Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna „Współczesne technologie wytwarzania oraz modelowania”, Chmielnickij-Satanów, Ukraina, 2003.
12. Bochnia J., Osiecki J.: Model of dynamics of a face seals with consideration of the visco-elastic properties of the sliding ring. 7th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications. Łódź 2003, pp. 525-534.
13. Bochnia J., Matecki K., Kundera Cz.: Głowica do pomiaru sił dociskających oraz momentu tarcia w badaniach modeli uszczelnień czołowych. X Międzynarodowa Konferencja „Uszczelnienia i Technika Uszczelniania Maszyn i Urządzeń”, Wrocław 2004, str.338-344.
14. Kundera Cz., Bochnia J.: Tests of materials for sealing rings of mechanical seals, New Ways in Manufacturing Engineering, Prešov, Slovak Republic 2004.
15. Kundera Cz., Bochnia J.: Research on composite materials applied for sliding constructional elements, NEW WAYS IN MANUFACTURING ENGINEERING ´2008, 19. – 21. June 2008, Prešov, Slovak Republic.
16. Błasiak S., Kundera Cz., Bochnia J: Model sterowania uszczelnieniem bezstykowym przy zastosowaniu sztucznej sieci neuronowej, XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA’2011 2011.

kierowanie projektami badawczymi

nr 7 T07B 033 14: Opracowanie i badania uniwersalnego modułu uszczelniającego do maszyn wirnikowych, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2000,
7T08C 039 99C/4322: Opracowanie metody i prototypu aparatury do badania energii powierzchniowej materiałów konstrukcyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2001.
8T07C 055 21: Opracowanie i badania modelu uszczelnienia czołowego ze sterowanymi parametrami pracy, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2003.

współudział w realizacji projektów badawczych

8T07B 017 20: Opracowanie modelu i przeprowadzenie eksperymentalnych badań aktywnego uszczelnienia czołowego bezstykowego, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2004.
N N502 4498 33: Teoretyczno-eksperymentalne metody modyfikacji powierzchni roboczych uszczelnień hydro- i gazodynamicznych, Politechnika Świętokrzyska, 2010.

kierowanie pracami b+r projektów celowych wdrożonych

ROW-235-2003: Opracowanie technologii przygotowania powierzchni elementów stalowych i żeliwnych do nanoszenia ochronnych powłok proszkowych metodą elektrostatyczną, OBR Prebot-BEFA, Radom 2004.
ROW-313-2003: Uruchomienie produkcji szlifierko-polerki do mechanicznego przygotowania powierzchni ciał stałych, OBR Prebot-PRONAR, Radom 2005.
ROW-II-137/200: Wdrożenie do produkcji technologii nanoszenia ekologicznych powłok bezchromowych na elementy aluminiowe, ITGiS-BEFA, Radom 2007.

nagrody

1. Nagroda Dyrektora IEPiM WSI w Radomiu za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz gospodarki narodowej przyznana w 1986r i w 1987r.,
2. Nagroda zespołowa III stopnia Ministra Przemysłu i Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w 1989r. za najlepszą pracę naukowo-badawczą,
3. Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS Eureka’2001 – złoty medal za urządzenie do pomiaru kąta zwilżania i napięć międzyfazowych (praca zespołowa).
4. Srebrna Odznaka Honorowa SIMP, 2010.
5. Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za publikacje w znaczących czasopismach i patenty.
6. Złota Odznaka Honorowa SIMP, 2013.


Słowa kluczoweDziedziny nauki
technologie przyrostowe, właściwości mechaniczne materiałów, inżynieria odwrotna, procesy produkcyjne,
additive technology, mechanical properties of materials, reverse engineering, production processes
5.1 Mechanika
5.2 Konstrukcja maszyn
5.3 Technologia maszyn
5.4 Eksploatacja maszyn


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl