Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

mgr inż Michał Szczecina

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko: asystent
E-mail: michalsz@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pokój 3.09A, 25-314 Kielce
Telefon:41 34-24-804
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MES, projektowanie i analiza konstrukcji budowlanych żelbetowych, stalowych, aluminiowych, murowych i drewnianychFEM modelling of reinforced concrete structures, design and analyzes of reinforced concrete, steel, aluminium, masonry and timber structures
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
komputer z oprogramowaniem Abaqus CAE/Standard oraz Abaqus ExplicitPC with Abaqus CAE/Standard and Abaqus Explicit software
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, niemiecki, rosyjskiEnglish, German, Russian, Polish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
sporządzanie projektów budowlanych, wykonawczych i warsztatowych budowli w branży konstrukcyjno-budowlanej, sporządzanie opinii technicznych w branży konstrukcyjno-budowlanejdesing of building structures, technical opinions for structures of buildings
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
--
Informacje dodatkoweAdditional information
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w branży konstrucyjno-budowlanej, nr ewidencyjny: SWK/BO/0177/10.

Wybrane publikacji konferencyjne (konferencje międzynarodowe):
- FEM and Strut-and-Tie analysis of RC frame corners under opening bending moment. CRC Press, Taylor & Francis Group, A Balkema Book Tom, nr: 2 strony: 1041-1050. Euro C-2014 COmputational Modelling of Concrete and Concrete Structures, 24-27.03.2014 Sankt Anton am Arlberg, Austria.
- NUMERICAL MODELS AND ANALYSES OF RC FRAME CORNERS UNDER OPENING BENDING MOMENT. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, AMCM 2014, strony: 116-117. Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, 16-18.06.2014, Wrocław, Polska.
The chosen papers and conferences (international conferences):
- FEM and Strut-and-Tie analysis of RC frame corners under opening bending moment. CRC Press, Taylor & Francis Group, A Balkema Book Tom, nr: 2 strony: 1041-1050. Euro C-2014 COmputational Modelling of Concrete and Concrete Structures, 24-27.03.2014 Sankt Anton am Arlberg, Austria.
- NUMERICAL MODELS AND ANALYSES OF RC FRAME CORNERS UNDER OPENING BENDING MOMENT. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, AMCM 2014, strony: 116-117. Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, 16-18.06.2014, Wroclaw, Poland.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
konstrukcje budowlane, projektowanie, analizy numeryczne konstrukcji, modelowanie konstrukcji w MES, Abaqus, structures, design of structures, numerical analyzes of structures, FEM modelling of structures 5.6 Budownictwo
5.19 Metody komputerowe w nauce


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl