Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Edyta Spychał

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko: adiunkt
E-mail: espychal@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:41-34-24-594
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Metodyka badania cech użytkowych zapraw budowlanych
Wyznaczanie ciepła hydratacji spoiw budowlanych
Wybrane zagadnienia chemii polimerów
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratoria Katedry Budownictwa OgólnegoLaboratories of the Civil Engineering Unit
Języki komunikacjiLanguages of communication
j.polski
j. angielski
polish
english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania właściwości materiałów budowlanych:
- badania normowe i nienormowe zapraw budowlanych
- wyznaczanie ciepła hydratacji spoiw budowlanych
- oznaczanie uziarnienia metodą dyfrakcji laserowej
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Wpływ eterów celulozy na ubytek wody z zaprawy cementowej i jej konsystencję. Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie. Prace Naukowe Doktorantów.; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 2012, str. 589-596
Słowa kluczoweDziedziny nauki
materialy budowlane, zaprawa tynkarska, kalorymetria, etery celulozy 5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl