Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

doktor habilitowany Jurij Stadnicki

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Ekonomii i Zarządzania
Stanowisko: Profesor
E-mail: yurijs@tu.kielce.pl
Adres: 1000 lat Państwa Polskiego, Kielce
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Lokalizacja działalności gospodarczej, przestrzenna organizacja gospodarki Localization of economic activity, spatial organization of economy
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
brakshortage
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
ukraiński
rosyjski
angielski
Polish
Ukrainian
Russian
English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Uzasadnienie lokalizacji działalności gospodarczej.Ground of localization of economic activity.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Metodyka uzasadnienie lokalizacji działalności gospodarczej.Methodology ground of localization of economic activity.
Informacje dodatkoweAdditional information
Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej: Monografia
Lokalizacja przedsiębiorstw: Monografia
Przestrzenna organizacja systemów socjalnie-ekonomicznych: słownik
Przestrzenne aspekty konkurencji technologii: Monografia
Produkowanie dóbr: co, gdzie, jak, kiedy, ile?: Monografia
Factors of localization of economic activity : Monograph
Localization of enterprises : Monograph
Spatial organization of the systems of socjalnie-ekonomicznych : dictionary
Spatial aspects of competition of technology : Monograph
Making of properties : that, where, how, when, how many?: Monograph
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Lokalizacja przedsiębiorstw, przestrzenna organizacja gospodarki, spatial organization of economy. 1.12 Polityka regionalna, polityka społeczna i demografia


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl