Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Andrzej STOBIECKI

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Energoelektroniki
Stanowisko: adiunkt
E-mail: a.stobiecki@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:41 34 24 297
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl  ·  http://www.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
elektroenergetyka, energetyka, audyt energetyczny, energetyka odnawialnaelectricity, energy, energy audits, renewable energy
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
brakno
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1) ocena zawodności zasilania energią elektryczną,
2) audyt energetyczny budynku,
3) raport wstępny wykorzystania źródeł energii odnawialnej dla budynku,
4) charakterystyka energetyczna budynku,
5) ocena projektowego obciążenia cieplnego budynku,
assessment of the unreliability of the power supply, energy audit, analysis of the use of renewable energy sources
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brakno
Informacje dodatkoweAdditional information
Wybrane publikacje
1. Stobiecki A.: Awarie transformatorów 15/0,4 kV w sieci elektroenergetycznej. Energetyka nr 2/2004, s.89-92.
2. Stobiecki A.: Przyczyny awarii oraz intensywność uszkodzeń transformatorów SN/nN o różnych grupach połączeń. Monografia „Metody i systemy komputerowe w automatyce i elektrotechnice”. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s.88-92.
3. Stobiecki A.: Intensywność uszkodzeń transformatorów rozdzielczych śn/nn o grupie połączeń Yzn5 i Dyn5. Energetyka nr 5/2006, s.371-376.
4. Stobiecki A.: Analiza parametrów niezawodnościowych transformatorów rozdzielczych średnich napięć, Rozprawa doktorska, Kielce 2006, s.196.
5. Stobiecki A.: Analiza intensywności uszkodzeń transformatorów rozdzielczych średnich napięć eksploatowanych w krajowych systemach dystrybucji energii elektrycznej. Archiwum Energetyki, tom XXXVII (2007), nr 1-2, s.181-202.
6. Stobiecki A., Stępień J.C.: Skutki zawodności transformatorów rozdzielczych w spółce dystrybucyjnej. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 60. Seria: Studia i Materiały 27. Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, s.432÷441.
7. Stobiecki A.: Analiza czasu trwania awarii transformatorów SN/nn oraz ocena czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej do odbiorców. Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 2008, R. 84, Nr. 7, s.166÷169.
8. Stobiecki A.: Intensywność uszkodzeń transformatorów rozdzielczych średniego napięcia w sieciach terenowych. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie i Symulacja”, Kościelisko 23÷27 czerwca 2008, s.149-152.
9. Stobiecki A., Chojnacki A. Ł., Majcherczyk A.: Ocena własności niezawodnościowych transformatorów rozdzielczych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie i Symulacja”, Kościelisko 23÷27 czerwca 2008, s.145-148.
10. Stobiecki A., Majcherczyk A.: Analiza własności niezawodnościowych transformatorów rozdzielczych eksploatowanych w miejskich i wiejskich sieciach elektroenergetycznych. VI Konferencja Naukowo Techniczna „Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce”, 10÷12 września 2008, Szklarska Poręba, s.339÷346.
11. Stobiecki A.: Modele funkcji niezawodnościowych transformatorów rozdzielczych eksploatowanych w wiejskich sieciach terenowych. VI Konferencja Naukowo Techniczna „Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce”, 10÷12 września 2008, Szklarska Poręba, s.353÷358.
12. Stobiecki A.: Techniczne i ekonomiczne skutki zawodności transformatorów rozdzielczych. Rynek Energii 5(78)/2008, s.29-34.
13. Stobiecki A.: Teoretyczne modele funkcji niezawodnościowych transformatorów rozdzielczych eksploatowanych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych. Wiadomości Elektrotechniczne, rok LXXVII, nr 1/2009, s.20-22.
14. Stobiecki A.: Energia elektryczna nie dostarczona do odbiorców wiejskich w wyniku awarii urządzeń średniego napięcia terenowej sieci elektroenergetycznej. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej”, Kościelisko 22-26 czerwca 2009, s. 177-180.
15. Stobiecki A., Majcherczyk A.: Ocena własności czasu trwania awarii urządzeń średniego napięcia eksploatowanych w terenowych sieciach elektroenergetycznych. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej”, Kościelisko 22-26 czerwca 2009, s. 173-176.
16. Stobiecki A.: Własności niezawodnościowe transformatorów SN/nn eksploatowanych w krajowych sieciach rozdzielczych. Energetyka 2009, nr 11 s.751-760.
17. Stobiecki A., Majcherczyk A.: Ocena parametrów zawodnościowych terenowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Wiadomości Elektrotechniczne, rok LXXVIII, nr 3/2010, s.25-29.
18. Stobiecki A.: Ocena skutków technicznych i ekonomicznych awarii terenowych linii napowietrznych średniego napięcia. Rynek Energii 1(98)-2012, s.74-79. ISNN 1425-5960.
19. Stobiecki A.: Własności niezawodnościowe głównych urządzeń przesyłowych sieci średniego napięcia. Zarządzanie Energią i Teleinformatyka, materiały i studia (monografia zbiorowa pod redakcją Henryka Kapronia), Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2012, s.41-48.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
electricity, energy, energy audits, renewable energy 5.10 Elektrotechnika
5.11 Elektroenergetyka


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl