Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Dariusz Kurczyński

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
Stanowisko: adiunkt
E-mail: kdarek@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Telefon:413424332,
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
tłokowe silniki spalinowe, paliwa silnikowe, wielopaliwowość silników, układy zasilania tłokowych silników spalinowych, cykle pracy tłokowych silników spalinowych, zagadnienia związane z ochroną środowiska w obszarze pojazdów samochodowych, emisja szkodliwych składników spalin i ich ograniczanie, tendencje rozwojowe tłokowych silników spalinowychIC piston engines, engine fuels, multi-fuel engines, IC engine operating parameters, fuel systems for IC piston engines, working cycles of IC piston engines, issues related to the environmental protection with respect to automotive vehicles, development trends in IC piston engines
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratorium Silników Cieplnych, ul. Warszawska 430 KielceHeat Engines Laboratory, Warszawska 430, Kielce, Poland
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania hamowniane tłokowych silników spalinowych. Wyznaczanie charakterystyk pracy tłokowych silników spalinowych. Pomiary stężeń szkodliwych składników spalin. Badania wskaźników pracy silników zasilanych różnymi paliwami. Badania elementów układów zasilania tłokowych silników spalinowych.Bench tests of IC piston engines. Determining the characteristics of IC piston engine operation. Measurements of the exhaust gas toxic compounds. Investigations into the working parameters of engines driven by different fuels. Investigations into the components of the fuel systems of IC piston engines.
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje:

1. Kurczyński D.: Bezpieczeństwo użytkowania estrów olejów roślinnych jako paliwa do silników ZS. IX International Science-Technical Conference Automotive Safety 2014, Rajecké Teplice – Slovakia, 8-10 April 2014, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, s. 222÷230. PL ISBN 978-83-63792-21-3
2. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Fuel impact on the response of AD3.152 UR engine. IX International Science-Technical Conference Automotive Safety 2014, Rajecké Teplice – Slovakia, 8-10 April 2014, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, s. 21÷26. PL ISBN 978-83-63792-21-3
3. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa na opóźnienie samozapłonu I elastyczność silnika AD3.152 UR. IX International Science-Technical Conference Automotive Safety 2014, Rajecké Teplice – Slovakia, 8-10 April 2014, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, s. 27÷34. PL ISBN 978-83-63792-21-3
4. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Ocena porównawcza elastyczności silników ZS. IX International Science-Technical Conference Automotive Safety 2014, Rajecké Teplice – Slovakia, 8-10 April 2014, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, s. 35÷43. PL ISBN 978-83-63792-21-3
5. Kurczyński D.:. Ocena jakości handlowych olejów napędowych i ich mieszanin z estrami FAME. Logistyka 3/2014.
6. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Orliński P., Orliński S.: Badania silnika AD3.152 UR zasilanego olejem napędowym, FAME i ich mieszaniną. Logistyka 3/2014.
7. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Badania właściwości benzyny o zwiększonej zawartości alkoholi. Logistyka 3/2014.
8. Kurczyński D. TRZENSIK E:. Wykresy indykatorowe silnika ZI zasilanego mieszaninami metanu i wodoru. Zeszyty Naukowe nr 18, Nauki Techniczne – Budowa i Eksploatacja Maszyn, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, s. 93-100.
9. Kurczyński D.: Ocena właściwości mieszanin oleju napędowego i estrów metylowych oleju rzepakowego FAME. Zeszyty Naukowe nr 18, Nauki Techniczne – Budowa i Eksploatacja Maszyn, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, s. 85-92.
10. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Trzensik E.: Cylinder Pressure Patterns in the SI Engine Fuelled by Methane and by Methane and Hydrogen Blends. Solid State Phenomena Vol. 210 (2014), Trans Tech Publications, pp 40-49.
11. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Impact of Exhaust Gas Recirculation on Basic Parameters of the Engine Operation. 10-th European Conference of Yung Researchers and Scientists TRANSCOM 2013, Żilina 2013, s. 17÷21.
12. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Conversion of Fiat 0.9 Multiair engine to multi-fuelling. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 20, No. 4, Warsaw 2013, s. 9÷15.
13. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania oleju napędowego i estrów oleju rzepakowego. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(92)/2013, s. 109÷117.
14. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Wieloetapowy wtrysk paliwa w silniku MultiJet 1.3. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(92)/2013, s. 95÷107.
15. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Suchecki A.: Charakterystyki obciążeniowe turbodoładowanego silnika 1.3 Multijet. Postępy nauki i techniki (Advances in Science and Technology) 15/2012, Wydawca: Oddział SIMP w Lublinie, s. 7÷20.
16. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Suchecki A.: Porównawcze cykle pracy silnika z wieloetapowym wtryskiem paliwa. Postępy nauki i techniki (Advances in Science and Technology) 14/2012, Wydawca: Oddział SIMP w Lublinie, s. 18÷30.
17. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Charakterystyki wydzielania ciepła w silniku MultiJet o zapłonie samoczynnym z jedno-, dwu- i trzyfazowym wtryskiem paliwa. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 7-8/2012, s. 68 ÷ 75.
18. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Ocena sprawności silnika ZS zasilanego biopaliwami. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 4/2012, s. 52 ÷ 61.
19. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Interpolacja rzeczywistego wykresu indykatorowego silnika o zapłonie samoczynnym za pomocą funkcji sklejanych. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 4/2012, s. 43 ÷ 51.
20. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Stężenie i emisyjność składników spalin silnika 1.3 Multijet SDE 90 KM. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(87)/2012, s. 107÷118.
21. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Opóźnienie samozapłonu w silniku z wieloetapowym wtryskiem paliwa. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(87)/2012, s. 99÷106.
22. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D. Jakóbiec J., Łagowski P. ,,Charakterystyki wydzielania ciepła silnika z wieloetapowym wtryskiem paliwa”. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 12/2011, s. 33 ÷ 42. Publikacja w ramach III Międzynarodowej Konferencji Problemy Eksploatacji i Zarządzania Zrównoważonym Transportem, 4 ÷ 6.07.2011.
23. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Badania i ocena parametrów strugi paliwa w silniku z wieloetapowym wtryskiem paliwa. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 12/2011, s. 43 ÷ 50.
24. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Ocena parametrów pracy wieloetapowo zasilanego silnika 1.3 Multijet. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(82)/2011, s. 187÷197.
25. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: External speed characteristics in engine with multi-stage fuel injection. Journal of KONES Powertrain and transport, Vol. 17, No.1, Warsaw 2010, s. 9 ÷ 16.
26. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Examination of fast-changing quantities in engine with common rail injection system. Journal of KONES Powertrain and transport, Vol. 17, No.3, Warsaw 2010, s. 17 ÷ 24.
27. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Selected load characteristics of 1.3 MultiJet engine. Journal of KONES Powertrain and transport, Vol. 17, No.2, Warsaw 2010, s. 9 ÷ 15.
28. Ambrozik A., Ambrozik T., Jakóbiec J., Kurczyński D., Łagowski P.: Wskaźniki ekonomiczno-energetyczne i ekologiczne silnika 1.3 Multijet z wieloetapowym wtryskiem paliwa pracującego według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(78)/2010, s. 127÷136.
29. Ambrozik A., Kurczyński D.: Rzeczywiste cykle pracy silnika ZS zasilanego estrami metylowymi oleju rzepakowego i ich mieszaninami z olejem napędowym. Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 11/2009, s. 22 ÷ 29.
30. Ambrozik A., Kurczyński D.: Opóźnienie samozapłonu silnika ZS zasilanego paliwami roślinnymi. Zeszyty Naukowe Nauki Techniczne – Budowa i Eksploatacja Maszyn, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2009, s. 15÷23.
31. Ambrozik A., Kurczyński D.: Indicators of the work cycle in self-ignition engine fed on mineral fuel, plant fuel and their blends. Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji, Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems, Tom II, Wydawca: Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, rok: 2010, s. 232÷246.
32. Ambrozik A., Kurczyński D.: Toksyczność silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego paliwami pochodzenia roślinnego. MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Tom 11, Lublin 2009, s. 6 ÷ 17.
33. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Jakóbiec J.: Wydzielanie ciepła i emisja NOx ze spalinami w silniku o ZS zasilanym paliwami pochodzenia roślinnego. XII Słupskie Forum Motoryzacji: Innowacje w motoryzacji dla ochrony środowiska, Słupsk 2009, s. 17 ÷ 22.
34. Ambrozik A., Kurczyński D.: ,,Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa na emisję tlenków azotu i zadymienie spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego różnymi paliwami”. Silniki Spalinowe 2009-SC2, s. 91 ÷ 98.
35. Ambrozik A., Kurczyński D.: Parametry procesu wtrysku paliwa i procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym estrami oleju rzepakowego i ich mieszaninami z olejem napędowym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(73)/2009, s. 17 ÷26.
36. Ambrozik A., Kurczyński D.: Ocena własności ekologicznych silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego i ich mieszaninami z olejem napędowym. Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 12/2008, s. 24 ÷ 29.
37. Ambrozik A., Kurczyński D.: Charakterystyki silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym, estrami metylowymi oleju rzepakowego i ich mieszaninami. Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 11/2008, s. 28 ÷ 32.
38. Ambrozik A., Kurczyński D.: Wpływ rodzaju paliwa na przebieg wtrysku i ciśnienia w cylindrze silnika z ZS. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 11, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2008, s. 21÷28.
39. Ambrozik A., Kurczyński D.: Wpływ obciążenia i rodzaju paliwa zasilającego silnik o zapłonie samoczynnym na jego wielkości szybkozmienne. Journal of KONES Powertrain and transport, Vol. 15, No.4, Warsaw 2008, s. 9 ÷ 21.
40. Ambrozik A., Kurczyński D.: Analiza wielkości szybkozmiennych silnika AD3.152 UR zasilanego paliwem mineralnym, paliwem pochodzenia roślinnego i ich mieszaninami. MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Tom 10, Lublin 2008, s. 11 ÷ 22.
41. Kekez M., Kurczyński D., Łagowski P.: Modelowanie wykresu indykatorowego ciśnienia w cylindrze silnika ZS za pomocą systemu rozmytego typu Takagi-Sugeno. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn 7, TEROTECHNOLOGIA 2007, Kielce 2007, s. 209÷214.
42. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Własności silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym, paliwem roślinnym i ich mieszaniną”. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna ,,Problemy Recyklingu”. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2007, s. 13-23.
43. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Zadymienie spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego paliwami węglowodorowymi i roślinnym. X Słupskie Forum Motoryzacji: INNOWACJE W MOTORYZACJI A OCHRONA ŚRODOWISKA, Słupsk, 25.05.2007, s. 19 ÷ 32.
44. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Comparative assessment of diesel engine fuelled by diesel oil, biodiesel and their blend”. 7-th European Conference of Young Research and Science Workers TRANSCOM 2007, Żilina 2007, s. 11-16.
45. Ambrozik A., Kurczyński D.: ,,Analiza emisji tlenków azotu silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym, paliwem roślinnym i ich mieszaninami”. Journal of KONES’2007 Powertrain and transport, Vol.14, No. 3. Warsaw 2007, s. 19 ÷ 28.
46. Ambrozik A., Kurczyński D.: ,,Wpływ paliw mineralnych, roślinnych i ich mieszanin na wskaźniki pracy silnika o zapłonie samoczynnym”. Silniki Spalinowe 2007-SC2, s. 25 ÷ 34.
47. Ambrozik A., Kurczyński D.: Wskaźniki pracy silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym, paliwem FAME i ich mieszaninami. MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Tom 8A, Lublin 2006, s. 31÷41.
48. Ambrozik A., Kurczyński D.: Ocena porównawcza charakterystyk obciążeniowych silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym, paliwem roślinnym i ich mieszaniną. MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Tom 8A, Lublin 2006, s. 21÷30.
49. Ambrozik A., Kurczyński D.: Load characteristics in AD3.152 UR engine fuelled with mineral and biogenous blends. Journal of KONES Powertrain and Transport, vol 13, no. 4, Warsaw 2006, s. 183¸194.
50. Ambrozik A., Kurczyński D., Łagowski Ł.: Heat release characteristics in AD3.152 engine fuelled with hydrocarbon and biogenous fuels. First International Congress on Combustion Engines, PTNSS KONGRES – 2005, The Development of Combustion Engines, Bielsko-Biała/Szczyrk 2005.
51. Ambrozik A., Kurczyński D., Łagowski Ł.: The heat emission factor during the process of combustion in an AD3.152 engine supplied with various fuels. First International Congress on Combustion Engines, PTNSS KONGRES – 2005, The Development of Combustion Engines, Bielsko-Biała/Szczyrk 2005.
52. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski Ł.: Próba zastosowania analizy falkowej do oceny wskaźników cyklu pracy silnika o ZS. Diagnostyka VOL. 33, 2005 r., Wydawca: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, s. 9÷12.
53. Ambrozik A., Kurczyński D.: Propozycja eksperckiej metodyki wyznaczania stopnia napełniania cylindra silnika o ZS. Czasopismo Techniczne Mechanika z. 6-M/2004, KONMOT-AUTOPROGRES 2004 Silniki Spalinowe T. 1, s. 51÷60, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków-Zakopane 2004.
54. Ambrozik A., Kurczyński D., Łagowski P., Jakóbiec J.: Wpływ zasilania silnika AD3.152 różnymi paliwami na parametry i wskaźniki cyklu pracy. Journal of KONES Internal Combustion Engines vol 11, Warszawa 2004, s. 716.
55. Kurczyński D.: Klasyfikacja i charakterystyka czynników kształtujących rynek motoryzacyjny w Polsce. III Sympozjum Instytuty Ekonomi i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, ,,Ekonomia, Technika, Zarządzanie”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002 r., s. 161÷171.
56. Kurczyński D.: Analiza rynku samochodów osobowych W Polsce. II Sympozjum Instytuty Ekonomi I Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, ,,Ekonomia, Technika, Zarządzanie”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001 r., s. 197÷205.
57. Ambrozik A., Kurczyński D.: Właściwości silników i paliw stosowanych w motoryzacji. I Kielecki Festiwal Nauki, Dom Wydawniczy ,,Kosiński”, Kielce 2000 r., s. 155÷158.
58. Kurczyński D.: Wpływ rodzaju benzyny na emisję szkodliwych składników spalin tłokowego silnika spalinowego. Konferencja Naukowo – Techniczna: ,,Ekologiczne uwarunkowania rozwoju techniki” (Materiały konferencyjne), Zakład Poligraficzno – Wydawniczy ,,Magraf”, Kielce 1999, s. 93÷104.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
tłokowe silniki spalinowe, paliwa silnikowe, wskaźniki pracy silnika, szkodliwe składniki spalin, ekologia, ochrona środowiska, badania hamowniane 5.2 Konstrukcja maszyn
5.4 Eksploatacja maszyn
5.9 Transport


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl