Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż Małgorzata Detka

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych
Stanowisko: adiunkt
E-mail: m.detka@tu.kielce.pl
Adres: Aleja 1000 lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:413424157
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Światłowodowa technika pomiarowa, odtwarzanie sygnałów pomiarowych.Optics Measurement Technology, reconstruction measurement signals.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Aparatura pomiarowa pracowni Światłowodowych czujników i przetworników pomiarowych.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Pomiar rozkładów odkształcenia.
Odtwarzanie parametrów siatek Braga oraz rekonstrukcja rozkładu odkształcenia działającego na siatkę na podstawie pomiarów.
Strain profile measurement.
Reconstruction of the parameters of the fiber Bragg grating and strain profile reconstruction affecting the grating performed by means of the measurement.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
BrakNo
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje:
1. M. Detka, Z. Kaczmarek: Odtwarzanie przebiegów impulsowych wielkości mechanicznych w torze pomiarowym z dwoma rodzajami zniekształceń, III Sympozjum nt. Metrologiczne Właściwości Programowanych Przetworników Pomiarowych, GLIWICE, 22-23 listopada 2004

2. M. Detka, Z. Kaczmarek: Odtwarzanie przebiegów impulsowych wielkości mechanicznych w torze pomiarowym z dwoma rodzajami zniekształceń. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2005, Seria: ELEKTRYKA z. 195, str. 101-114.

3. M. Detka, Z. Kaczmarek: Eksperymentalne wyznaczanie transmitancji widmowych sprężystego pręta. Konferencja Naukowo-techniczna Podstawowe Problemy Metrologii PPM’05. Ustroń 2005. Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Seria: Konferencje Nr 8, str. 351-356.

4. M. Detka: Reconstruction of impact force waveforms. CEEPUS CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES, Engineering for the future, Kielce 2005, Poland, str. 29-36.

5. M. Detka: Reconstruction of impulsive pressure waveforms. CEEPUS Summer School 2005, Intelligent Control Systems Brno, Czech Republic, str.18-21.

6. M. Detka, Z. Kaczmarek: Transformacyjna metoda odtwarzania przebiegów sił. V Sympozjum nt. Pomiarów dynamicznych. Szczyrk 2005. Prace Komitetu Metrologii PAN w Katowicach. Seria: Konferencje Nr 10, str. 25-32.

7. M. Detka, Z. Kaczmarek: Odtwarzanie przebiegów ciśnień impulsowych. PAK 4/2006, str. 10-13.

8. M. Detka: Odtwarzanie w dziedzinie częstotliwości przebiegów sił i ciśnień impulsowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Świętokrzyska , Kielce, 2006.

9. M. Detka, Z. Kaczmarek: The reconstruction of waveforms of impulsie strain occuring In an elastic bar by means of deconvolution in the frequency domain. Metrology and Measurement Systems, vol. XIV, no. 2, pp. 257-268, 2007.

10. M. Detka, Z. Kaczmarek: Eksperymentalna weryfikacja poprawności odtwarzania przebiegów sił I ciśnień impulsowych. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 9/2007, str. 462-465.

11. M. Detka, Z. Kaczmarek: Wpływ gradientu odkształcenia światłowodowej siatki Bragga o stałym okresie na jej charakterystyki spektralne. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 12/2010, str. 1439 – 1441.

12. M. Detka, Z. Kaczmarek: Distributed Strain Reconstruction Based on a Fiber Bragg Grating Reflection Spectrum. Metrology and Measurement Systems, vol. XX, no. 1, pp. 53-64, 2013.

13. M. Detka, Z. Kaczmarek: Odtwarzanie rozkładu odkształcenia przy pomocy światłowodowej siatki Bragga. Przegląd Elektrotechniczny, nr. 4, s. 84-89, 2013.

14. M. Detka, Z. Kaczmarek: Odtwarzanie rozkładu odkształcenia na podstawie widma światłowodowej siatki Bragga. Pomiary Automatyka Kontrola, nr. 4, s 295-299, 2013.


Słowa kluczoweDziedziny nauki
fiber Bragg grating, reconstruction, distributed sensing, transfer matrix method 5.5 Metrologia i normowanie
5.10 Elektrotechnika


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl