Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Bartosz Szeląg

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko: adiunkt
E-mail: bszelag@tu.kielce.pl
Adres:
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
modelowania jakości i ilości ścieków deszczowych, retencja kanałowa, zbiorniki retencyjne, zlewnie zurbanizowane, sztuczne sieci neuronowe, modele autoregresyjnemodeling quality and quantity stormwater, retention, reservoir, urban watershed, artificial neural network, autoregression mode;
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
programy do modelowania sieci kanalizacji deszczowej StormCad, CiviStormprogram to modeling stormwater systems
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
- analizy hydrauliczne z zakresu projektowania i oceny funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej- Hydraulic analysis related to the design and evaluation of the functioning of storm water drainage network
Słowa kluczoweDziedziny nauki
3.4.15 Naukowe podstawy ochrony przyrody
3.5.2 Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego
3.6.9 Hydrologia


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl