Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

mgr inż. Justyna Katarzyna Zapała-Sławeta

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko: asystent
E-mail: j.zapala@tu.kielce.pl
Adres:
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Badanie struktury, mikrostruktury oraz składu mineralnego materiałów kompozytowych, zastosowanie nanomateriałów do poprawy właściwości fizyko-mechanicznych kompozytów cementowych, ocena jakości betonu w konstrukcjach, badania korozji betonu, trwałość betonu.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
dyfraktometr rentgenowski Empyrean, spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXRF - EPSILON 3, derywatograf, autoklaw, sprzęt do: badania wytrzymałości betonu na odrywanie (pull off), ściskanie (pull out), betonoskop, sklerometr, aparat Graf Kaufmana, komora klimatyczna, suszarki laboratoryjne, detektor zbrojenia, aparat do badań postępu korozji
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Diagnostyka kompozytów cementowych w konstrukcji
Ocena rodzaju i stopnia zachodzenia korozji w materiałach budowlanych
Badanie składu stwardniałego betonu
Ocena reaktywności alkalicznej kruszyw
Badania mikrostruktury i składu mineralnego materiałów budowlanych - kompozytów cementowych, kruszyw
Badanie dodatków naturalnych ze względu na zastosowanie do produkcji materiałów budowlanych
Prace z zakresu B+R
Słowa kluczoweDziedziny nauki
trwałość betonu, nanomateriały, materiały kompozytowe, zapobieganie korozji wewnętrznej materiałów budowlanych 2.4 Chemia
5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
5.8.1 Ceramika, polimery


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl