Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr Magdalena Kotulska

Wydział:
Jednostka: Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej
Stanowisko: adiunkt
E-mail: m.kotulska@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Problematyka ogólnego postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji administracyjnoprocesowych służących zapewnieniu sprawności działania organów w toku załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych, postępowanie patentowe oraz prawo autorskie, w tym prawo autorskie w administracji publicznejThe problems connected with a general administrative proceedings, in particular procedural regulations securing an efficient acting of administrative authorities in the course of disposing of individual cases, patent proceedings and law on copyright, including the copyright in the public administration
Języki komunikacjiLanguages of communication
polskipolish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
ekspertyzy prawnelegal expertise
Słowa kluczoweDziedziny nauki
prawo i postępowanie administracyjne, zwalczanie opieszałości organów administracji publicznej, stosowanie środków komunikacji elektronicznej w procesach administrowania, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną 1.8 Prawo
1.13 Nauki o zarządzaniu


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl