Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr Maria Szczepańska

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko: starszy wykładowca
E-mail: spims@tu.kielce.pl
Adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 5, 25-314 Kielce
Telefon:41-34-24-452
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
bazy danych, programowanie, statystyka, modelowanie matematycznedatabases, programming, statistics, mathematical modeling
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, angielskiPolish, Russian, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
tworzenie i zarządzanie bazami danych, technologie informacyjne i internetowe, programowanie (Delphi, C++ Builder), praca w systemie SAScreation and management of databases, information and Internet technologies, programming (Delphi, C + + Builder), SAS system usage
Słowa kluczoweDziedziny nauki
databases, statistical analysis, programming, computer technologies 2.1 Matematyka
5.16 Technologie informacyjne
5.19 Metody komputerowe w nauce


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl