Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

prof. nadzw.dr hab.inż. Zbigniew Szcześniak

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Urządzeń i Systemów Automatyki
Stanowisko: profesor nadzwyczajny
E-mail: z.szczesniak@tu.kielce.pl
Adres: Tysiąclecia PP7, 25-322 Kielce
Telefon:41-2434211
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
automatyzacja procesów technologicznych;
urządzenia automatyki i elektroniki; elektrotechnika;
pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1. Automatyzacja procesów technologicznych.
2. Urządzenia automatyki i elektronik.
3. Układy pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Autor bądź współautor 12 - patentów
Informacje dodatkoweAdditional information
Autor bądź współautor 102 opracowań naukowo – badawczych w tym:
1 - książka;
1 - rozdział w książce;
12 - patentów;
13 - ekspertyz;
6 - publikacji w czasopiśmie z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (ISI Master Journal List);
14 - publikacji w czasopismach indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej
(ISI Master Journal List);
12 - publikacji w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu,
co najmniej krajowym (w tym konferencje międzynarodowe);
9 - publikacji w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym (w tym konferencje krajowe)
34 - prac naukowo-badawczych wykonanych dla przemysłu.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
automatyzacja, technologia, urządzenie, projektowanie, pomiary, ekspertyza 5.10 Elektrotechnika
5.14 Automatyka i robotyka
5.15 Elektronika


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl