Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Stanisław Szymański

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Świetlnej
Stanowisko: starszy wykładowca
E-mail: staszym@tu.kielce.pl
Adres: al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce
Telefon:41-3424241
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
instalacje elektryczne
sieci elektroenergetyczne
zabezpieczenia elektroenergetyczne
elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
jakość energii elektrycznej
Electrical installations
Transmission Networks
Automatic Protective of Power System
Power Quality
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2
przesuwnik fazowy PF-40/40
cyfrowe zespoły zabezpieczeń elektroenergetycznych
pomiarowy zasilacz prądowo-napięciowy ZP-1
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, angielskiPolish, Russian, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
obliczanie i analiza pracy sieci rozdzielczych
obliczanie i analiza pracy układów zabezpieczeń
wpływ urządzeń elektroenergetycznych na środowisko
Evaluation and analysis of power distribution networks' operations
Evaluation and analysis of protection systems' operations
Impact of electric power devices on the enviromment
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
Autor ponad 60 opracowań (raporty, ekspertyzy, opinie) z zakresu oddziaływania obiektów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko.

Analityczne wyznaczanie amplitud harmonicznych napięcia w węźle z przyłączonym prostownikiem; Szymańska Anna, Szymański Stanisław, Włodarczyk Maciej; Konferencja Technologie informatyczne i ich zastosowania. Radom 2010; str. 294 - 303
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Laboratorium [w:] Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Laboratorium; Szymański Stanisław; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2008
Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej; Szymańska Anna Szymański Stanisław; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2001
Oddziaływanie elektrycznych źródeł światła na jakość zasilania odbiorców przyłączonych do wspólnego węzła sieci niskiego napięcia; Szymańska Anna, Szymański Stanisław; Materiały konferencyjne - Współczesne problemy techniki świetlnej. Poznań 11-12.10.2007r; str. 59-62
Wpływ procesów łaczeniowych zespołów prostownikowych na jakość napięcia w sieci zasilającej; Szymańska Anna, Szymański Stanisław, Włodarczyk Maciej; Przegląd Elektrotechniczny; 2010, nr. 6, str 212 - 215
Wpływ urządzeń awaryjnego zasilania lokalnej sieci komputerowe na kształt napięcia; Szymański Stanisław; Materiały konferencyjne: XIII Conference Computer Applications in Electrical Engineering. Poznań 2008; str.163-164
Wykorzystanie charakterystyki widma amplitudowego prądu w sieci niskiego napięcia do korekty stopnia obciążenia transformatora zasilającego; Szymański Stanisław; Materiały XII Konferencji Zastosowanie komputerów w elektrotechnice.Poznań 16 -18.04.2007; str. 171-172
Zabezpieczenia elektroenergetyczne; Szymańska Anna, Szymański Stanisław; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2012
Cyfrowa elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa; Szymańska Anna, Szymański Stanisław; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2014
Słowa kluczoweDziedziny nauki
jakość energii elektrycznej, instalacje elektryczne, elektroenergetyczne sieci przesyłowe, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 5.10 Elektrotechnika
5.11 Elektroenergetyka


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl