Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr Katarzyna Brzozowska-Rup

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Ekonomii i Zarządzania
Stanowisko: adiunkt
E-mail: krup@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Konstrukcja oraz zastosowania sekwencyjnych metod Monte Carlo. Estymacja modeli stochastycznej zmienności wykorzystywanych do opisu i modelowania zjawisk ekonomicznych. Analiza statystyczna. Modelowanie ekonometryczne finansowych szeregów czasowych.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Maple, Excel, GretlMaple, Excel, Gretl
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania statystyczne danych ilościowych oraz jakościowych.
Zastosowanie metod modelowania ekonometrycznego do opisu, prognozowania oraz symulacji procesów gospodarczych.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brak
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje:
1. K. Brzozowska-Rup, A. Orłowski, Czy nominalne kursy dolara amerykańskiego są generowane przez deterministyczny układ chaotyczny?, Materiały konferencyjne: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych-II, red. Borkowski B. i Orłowski A., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.
2. K. Brzozowska-Rup, A. Orłowski, Analiza dynamiki szeregu czasowego-metoda surogat, Materiały konferencyjne: Modelowanie Procesów Ekonomicznych – wyd. WSH Kielce, 2004.
3. K. Brzozowska-Rup, A. Orłowski, Applications of Bootstrap to Detecting Chaos in Financial Time Series, Physica A 344,317-321, 2004.
4. K. Brzozowska-Rup, W. Dziubdziela: Estymacja „indeksu ogona” wybranych szeregów finansowych za pomocą entropii Renyi’ego’, Zeszyty naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60, 2006.
5. K. Brzozowska-Rup, A. L. Dawidowicz, Metoda filtru cząsteczkowego, Matematyka Stosowana: matematyka dla społeczeństwa, 10, 69-107, 2009.
6. K. Brzozowska-Rup, A. L. Dawidowicz, Parameter estimation for nonlinear state-space models using particle methods combined with EM algorithm, FindEcon Monograph Series Advance in financial Market Analysis, Łódź University Press, 9, 2011.
7. K. Brzozowska-Rup, On the particular construction of the SMC sampling method for Bayesian filtering, Papież, M., Śmiech, S., (eds.), Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2013.
Katarzyna Brzozowska-Rup, Hock Peng Chan, Pierre Del Moral, Ajay Jasra
A Sharp First Order Analysis of Feynman-Kac Particle Models
Arxiv: 1411.3800 (2014).
Słowa kluczoweDziedziny nauki
metody Monte Carlo, analiza szeregów czasowych, modelowanie ekonometryczne 1.9 Ekonometria, statystyka i informatyka ekonomiczna
2.1 Matematyka


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl